Audio-materiaal
ACT in Actie heeft twaalf geleide ACT-oefeningen opgenomen, in het kader van de ontwikkeling van een 8-sessie ACT-protocol. Deze oefeningen kunnen worden ingezet om de verschillende ACT-vaardigheden verder eigen te maken.  De oefeningen kunnen direct afgespeeld worden vanaf de website, alsook worden gedownload. Klik hier voor de pagina met het audio-materiaal.

Video-materiaal
Op deze pagina vindt je bruikbare filmpjes voor in de praktijk, alsook filmpjes met achtergrondinformatie over ACT. Het betreft hier zowel eigen materiaal, alsook een verzameling van bruikbaar materiaal door derden. De filmpjes kunnen direct vanaf deze website worden bekeken. Klik hier voor de pagina met het video-materiaal.

Hand-outs
ACT in Actie heeft de afgelopen jaren meer dan 100 verschillende ACT-oefeningen en ACT-metaforen ontwikkeld (inclusief illustraties), alsook informatiebrochures geschreven welke gratis beschikbaar zijn gesteld via de website om te gebruiken in uw eigen praktijk. Klik hier voor de gratis hand-outs.

Vragenlijsten
Er zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar om de ACT-processen in kaart te brengen. Met goedvinden van de respectievelijke auteurs, heeft ACT in Actie voor elk ACT-onderdeel een Nederlandstalige vragenlijst online beschikbaar gemaakt welke gratis is in te vullen (en eveneens gratis uitslag geeft). Klik hier voor de vragenlijsten

eHealth en apps
In samenwerking met ZorgIQ is er op basis van Time to ACT! een beknopte eHealth-module ontwikkeld welke gratis beschikbaar is. In samenwerking met TelePsy is er vervolgens een meer uitgebreide, alsook meer flexibele eHealth-module ontwikkeld op basis van ACT. Tenslotte is er in samenwerking met de Universiteit Maastricht en KU-Leuven een mHealth interventie ontwikkeld: de “ACT in Daily Life Training” waarvan een basisversie gratis beschikbaar is via de PsyMate-app (zowel beschikbaar voor Android als iOS). Klik hier voor meer informatie.

Time to ACT!
Hier kunt u per hoofdstuk de downloads vinden, behorende bij het boek Time to ACT! basisboek voor professionals. Het betreffen een aantal informatiebrochures,  verschillende ACT-oefeningen en ACT-metaforen, alsook de illustraties die zijn gebruikt bij het Time to ACT! boek. Klik hier voor de downloads behorende bij Time to ACT!