Onlangs heeft masterstudent Levenslooppsychologie (Open Universiteit) Eduard de Vries een posterpresentatie verzorgd over het lopende onderzoek naar de eHealth-interventie gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy: “Van Klacht naar Veerkracht“. Hij introduceert hier op een hele toegankelijke manier de onderzoeksopzet voor zijn Masterthesis, waarbij hij wil gaan onderzoeken of deelname aan de eHealth-interventie leidt tot vermindering van psychopathologie en tot meer welbevinden bij een algemene populatie tussen de 40 en 75 jaar.

Daarbij introduceert hij ook het twee-continuamodel (Keyes et al., 2005), als kader om het effect van de ACT-interventie te kunnen begrijpen. Dit model gaat er vanuit dat psychopathologie en welbevinden twee aparte dimensies zijn die men onafhankelijk van elkaar kan ervaren, in plaats van dat het twee uitersten zijn op één continuüm (waarbij psychische klachten en welbevinden elkaar zouden uitsluiten). Immers, je kunt relatief klachtenvrij zijn en toch een laag welbevinden ervaren. Omgekeerd kan ook, dat je relatief veel klachten hebt en toch ook hoog welbevinden ervaart. Een ACT-interventie heeft oog voor beide dimensies, zowel voor de psychopathologie-dimensie (het Acceptance onderdeel), alsook voor de dimensie welbevinden (het Commitment-onderdeel).

Interesse? Klik hier voor de volledige poster.

P.S. Interesse in het eHealth-onderzoek? Deelname is nog mogelijk! Voor meer informatie kijk op https://www.ou.nl/-/online-cursus-van-klacht-naar-veerkracht-voor-iedereen-van-40-jaar-en-ouder