Psychologische flexibiliteit is het vermogen om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die je tegenkomt, zodat je kunt blijven investeren de dingen die belangrijk voor je zijn. De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) is een vragenlijst die de zes verschillende ACT-vaardigheden (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen) en daarmee ook de totale psychologische flexibiliteit van een persoon in kaart kan brengen. De FIT-60 is goed te gebruiken als instrument waarmee de richting van een ACT‐therapie kan worden bepaald alsook welke processen extra aandacht vereisen. Tevens is het instrument goed inzetbaar om de vorderingen van een ACT‐therapie/training te monitoren. De FIT-60 is ontwikkeld door Tim Batink, Gijs Jansen & Hubert de Mey (2012).

De FIT-60 bestaat uit 60 items met elk een 7-punts likert-antwoordschaal. Het invullen van de FIT-60 neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De FIT-60 is ontwikkeld voor volwassenen (18-75 jaar). De scores kunnen vervolgens grafisch worden weergegeven in een flexibiliteitsprofiel. Voorheen kon dit alleen handmatig worden ingetekend, echter onlangs is er een online tool ontwikkeld die de scores van de FIT-60 automatisch in dit flexibiliteitsprofiel kan zetten. Deze tool is gratis beschikbaar en kunnen jullie hier vinden. De scores kunnen tenslotte ook worden vergeleken met vier normgroepen; algemene populatie, studenten populatie, ambulante groep & klinische groep. De psychometrische kwaliteiten van de FIT-60 zijn goed te noemen; het is een betrouwbaar en valide instrument (Batink & Delespaul, 2015)*.

De FIT-60 is gratis online in te vullen, er wordt dan automatisch de score berekend. Tevens is de FIT-60 gratis te downloaden als PDF. Daarbij is tevens een excel-scoringsformulier te downloaden, ivm de complexe scoring. De FIT-60  is tot op heden meer dan 30.000 keer online ingevuld en gedownload. Tevens is de FIT in meerdere ROM-systemen geïntegreerd (o.a. TelePsy, NetQ, VitalHealth, Reflectum & Therapieland).

Er is tenslotte een voorlopige Engelse vertaling beschikbaar van de FIT-60, het streven is deze volgend jaar online beschikbaar te maken. Op aanvraag is deze reeds beschikbaar.

* = Momenteel wordt er door zowel de Open Universiteit vakgroep Levenslooppsychologie als KU-Leuven vervolgonderzoek gedaan naar de psychometrische kwaliteiten van de FIT-60. Eveneens worden er nieuwe normgroepen ontwikkeld.

Vond je bovenstaand bericht interessant? Hou dan de ACT in Actie website in de gaten voor meer recent ACT-nieuws (https://www.actinactie.nl/actia-nieuws/). Wil je automatisch op de hoogte worden gehouden? Dat kan door je in te schrijven voor de gratis email-service (waar je je ook ten alle tijde weer kunt uitschrijven).