Ervaringsgericht werken is een onmisbaar onderdeel van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Je wilt de cliënten niet alleen laten praten en nadenken, maar ook laten voelen en beleven. We gebruiken daarvoor ACT-metaforen, oefeningen alsook modelling (learning by example). Daarbij vergeten we vaak dat het niet alleen belangrijk is voor de cliënt, maar dat het ook cruciaal is voor therapeuten om regelmatig stil te staan bij waar wijzelf staan in het leven en hoe we onszelf voeden en behoeden. We hebben vaak veel meer aandacht voor onze cliënten dan voor onszelf.

Het ervaringsgericht werken met cliënten vraagt van ons om technische kennis (kennis vanuit begrip) en eigen experientiele ervaring (kennis vanuit ervaring) hand in hand te laten gaan. Enerzijds dient de therapeut de kennis te hebben over de verschillenden oefeningen en technieken die kunnen worden gebruikt om een cliënt te helpen contact te maken met zijn binnenwereld. Echter naast deze technische kennis, is er ook eigen ervaringsgerichte kennis nodig in afstemmen en overbrengen van dit ervaringsgerichte werk naar de cliënt (je weet dan wat je van je cliënt vraagt).

Het moddelen van de ACT-principes in de behandelkamer, vraagt van de therapeut dat deze zelf ook ACTief bezig blijft met het toepassen van de verschillende ACT-principes in zijn / haar leven. Dit betekent dat de therapeut ook regelmatig contact mag maken met zijn eigen obstakels alsook stil mag staan bij waar hij of zij naartoe wil met zijn leven – om de eigen ervaringen op gepaste momenten ook in te kunnen zetten in de behandelkamer.

Tenslotte zijn therapeuten hun eigen instrument, waarbij het van belang is om te kunnen onderscheiden wat van henzelf is en van de cliënt is. Bijvoorbeeld: Is het vermijden van boosheid tijdens de sessie iets van de cliënt, of is dit wellicht ook de eigen angst van de therapeut voor deze emotie? Door zelf regelmatig in contact te staan met de eigen ervaringen, is het makkelijker om het eigen stuk wat je meeneemt in de therapeutische sessie te herkennen en op te anticiperen.

Het is dus belangrijk dat therapeuten zelf ook ACT toepassen in hun leven, niet alleen vanuit begrip maar ook vanuit eigen ervaringen. Zelfhulpboeken, ACT-trainingen (zelf ACT volgen als deelnemer), experientiele workshops en leertherapie zijn manieren om jezelf hier verder in te ontwikkelen.

Door: Lieve Bruyninx & Tim Batink; docenten ACT in Actie – Cursus en Opleiding