Een half jaar geleden hebben wij een blogpost geschreven aangaande de evidence base voor Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Gezien er in de tussentijd alweer veel nieuwe onderzoeken zijn verschenen, willen wij middels deze huidige post weer graag even een update geven over de stand van zaken. Op moment van schrijven zijn er reeds meer dan 333 Randomized Controlled Trials uitgevoerd! Klik hier voor het volledige overzicht van de uitgevoerde ACT-RCT’s. Er is reeds wetenschappelijke ondersteuning voor ACT bij (zie ook Research Supported Treatment Lijst van de APA):

– Chronische pijn
– Depressieve stoornis
– Verschillende angststoornissen
– Dwangstoornis
– Psychose

Gezien het grote aantal studies kunnen meta-analyses en systematische reviews ons helpen om overzicht en inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten aangaande de effectiviteit van ACT (deze bundelen de resultaten uit de verschillende RCT’s). Uit de meta-analyse van Hacker et al (2016), blijkt dat ACT een effectieve interventie is bij angststoornissen en stemmingsstoornissen. Dit komt overeen met resultaten van een eerdere meta-analyse van A-tjak en collega’s (2015); daar kwam naar voren dat ACT een effectieve interventie is voor angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslaving & somatische problematieken. Meer recent zijn er meta-analyses en reviews verschenen die zich hebben gefocust op één specifieke doelgroep:

– Stemming (Bai et al, 2019)
– Chronische pijn (Veehof et al, 2017; Hughes et al,  2017; Feliu-Soler et al, 2018; Lin et al, 2019 Haugmark et al, 2019; Vowles et al, 2019)
– Middelen afhankelijkheid (Lee et al, 2015; Byrne et al, 2019)

– Eetstoornissen, problematisch eetgedrag & lichaamsbeleving (Linardon et al, 2019)
– Psychose (Yıldız, 2020; Li et al, 2020)
– Mensen met een verstandelijke beperking (Patterson et al, 2019)
– Ouderen (Kishita et al, 2017)
– Verzorgers van mensen met Dementie (Collins et al, 2019)
– Fysieke Activatie (Yıldız, 2020; Pears et al, 2020)

Bovengenoemde meta-analyses rapporteerden allemaal een positief effect voor ACT bij de genoemde doelgroepen. Onlangs is er een meta-analyse verschenen over het werken met ACT in groepen (Coto-Lesmes et al, 2020) waarbij er positieve resultaten zijn gevonden in de toepassing bij affectieve stoornissen. Tevens zijn er ook meta-analyses verschenen over het online werken met ACT (Brown et al, 2016; Kelson et al, 2019) waarbij er positieve resultaten zijn gevonden in de toepassing bij de depressieve stoornis en de gegeneraliseerde angststoornis. Tenslotte is er een meta-analyse verschenen welke rapporteerde over de drop-out bij een ACT-behandeling (Ong et al, 2018), uit de resultaten bleek dat de drop-out vergelijkbaar was met de gevestigde therapieën.

De evidence base van ACT groeit dus gestaag!