Home

Home
Home2018-12-15T21:44:29+00:00
ACT in Actie verzorgt sinds 2012 training en opleiding in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en heeft reeds meer dan 500 professionals opgeleid in ACT.  Wij bieden geaccrediteerde ACT-cursussen (basis & verdieping), workshops en lezingen alsook supervisie aan door heel Nederland. Bekijk ons cursusaanbod voor meer informatie.

ACT is een vorm van gedragstherapie, die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de problemen die ze tegenkomen terwijl ze blijven investeren in de dingen die echt belangrijk zijn voor ze; van klacht naar veerkracht! ACT is erkend als effectieve behandeling (evidence based therapy) voor de depressieve stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van iemand; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.
ACT-hexaflex 

ACT in Actie heeft de afgelopen jaren veel ACT-materiaal ontwikkeld, dat we graag vrij beschikbaar stellen. Het gaat hier om meer dan 100 ACT-oefeningen, ACT-metaforen, informatiebrochures, illustraties en geleide oefeningen. Ook is het mogelijk om op deze website verschillende ACT-vragenlijsten in te vullen, die direct een uitslag geven om zo meer zicht te krijgen op de verschillende ACT-processen.

 

Introductieworkshop
ACT-basiscursus
ACT-verdiepingscursus