ACT in Actie – Cursus en Opleiding

Ervaringsgericht leren, ACTief gaan oefenen & direct toepasbaar in de praktijk

ACT-Basiscursus

ACT in Actie
biedt een 5-daagse
ACT-basiscurcus aan.

Lees meer

ACT-Basiscursus Online

De volledige ACT-Basiscursus,
nu ook online beschikbaar.
10 digitale modules.

Lees meer

ACT-Verdiepingscursus

ACT in Actie
biedt een 3-daagse
ACT-verdiepingscursus aan.

Lees meer

ACT in Actie

ACT in Actie verzorgt sinds 2012 cursus & opleiding aangaande Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en heeft als grootste opleider van Nederland reeds meer dan 1500 professionals opgeleid in ACT!

Wij bieden geaccrediteerde, praktijkgerichte ACT-cursussen (basis & verdieping), workshops, lezingen alsook supervisie aan door heel Nederland. Bekijk ons cursusaanbod voor meer informatie.

Bekijk het aanbod

Wat is ACT?

ACT is een derde generatie gedragstherapie, die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de problemen die ze tegenkomen terwijl ze blijven investeren in de dingen die echt belangrijk zijn; van klacht naar veerkracht!

ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.

Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om te kunnen profiteren van deze transdiagnostische therapievorm.

Tools

ACT in Actie heeft de afgelopen jaren veel ACT-materiaal ontwikkeld, dat we graag vrij beschikbaar stellen. Het gaat hier om meer dan 100 ACT-oefeningen, ACT-metaforen, informatiebrochures, illustraties, geleide oefeningen en video’s.

Ook is het mogelijk om op deze website verschillende ACT-vragenlijsten in te vullen, die direct een uitslag geven om zo meer zicht te krijgen op de verschillende ACT-processen.

Agenda 2022

Hier kun je onze laatste berichtgeving aangaande het virus en de (mogelijke) gevolgen voor de cursussen vinden. Alle cursussen kunnen ook aangeboden worden als incompany trajecten.

ACT-basiscursus

 • Januari 2022
  Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Rotterdam &  Virtueel Lokaal

 • Maart 2022
  Maastricht, Eindhoven, Arnhem & Utrecht

 • Mei 2022
  Den Bosch, Utrecht & Virtueel Lokaal*

  * = VGCt, ELP-NIP, K&J-NIP, FGzPt, NVvP, POH-GGZ, V&VN (SPV, GGZ, CP & VS) geaccrediteerd.

ACT-verdiepingscursus

Specialisaties


Nieuw: ACT-congres 2022

… met o.a. Steven Hayes!

Cursusaanbod
Aanmelden