ACT in Actie stelt speciaal voor gebruikers van Embloom gratis twee eLearning modules voor professionals ter beschikking ter ondersteuning in het optimaal gebruik kunnen maken van de "Van Klacht naar Veerkracht"-module. Onderstaand zullen deze eLearning modules kort worden beschreven.

ACT in Vogelvlucht (+/- 1 uur):
Deze eLearning zal starten met een korte beschrijving van het theoretisch fundament van Acceptance and Commitment Therapy (Relational Frame Theorie & Derde Generatie Gedragstherapie). Tevens zal er aandacht zijn voor de wetenschappelijke evidentie. Vervolgens zal er worden ingezoomd op ACT, waarbij de verschillende ACT-processen in vogelvlucht voorbij zullen komen. Daarna zal de behandelpraktijk worden geïllustreerd aan de hand van een video. Handig als eerste introductie in Acceptance and Commitment Therapy, alsook om de reeds aanwezige ACT-kennis weer even op te frissen!

Online werken met ACT (+/- 1 uur):
Naast het reguliere face to face contact zijn er anno 2021 ook verschillende digitale middelen beschikbaar om cliënten (op afstand) te kunnen behandelen. Hoewel deze digitalisering van de zorg al twee decennia gaande is, heeft het coronavirus deze ontwikkelingen (noodgedwongen) versneld alsook genormaliseerd; als een volwaardig medium voor zorg. Deze eLearning staat beknopt stil bij de verschillende middelen die wij ter beschikking hebben. We zullen starten met het bespreken van de optie om een ACT-behandeling online te laten plaatsvinden middels videobellen. Vervolgens zullen we stilstaan bij de mogelijkheid om ACT-modules in te zetten (eHealth), alsook de mogelijkheid om ACT-app’s in te zetten (mHealth). Tenslotte zullen we stilstaan bij hoe ACT kan worden ingezet om cliënten te helpen zich te verhouden tot de impact van corona op hun binnen en buitenwereld.
Op dit formulier is de privacyverklaring van ACT in Actie van toepassing.