Audio-materiaal
ACT in Actie heeft twaalf geleide ACT-oefeningen opgenomen, in het kader van de ontwikkeling van een 8-sessie ACT-protocol. Deze oefeningen kunnen worden ingezet om de verschillende ACT-vaardigheden verder eigen te maken.  De oefeningen kunnen direct afgespeeld worden vanaf de website, alsook worden gedownload. Klik hier voor de pagina met het audio-materiaal.

Video-materiaal
Op deze pagina vind je bruikbare filmpjes voor in de praktijk, alsook filmpjes met achtergrondinformatie over ACT. Het betreft hier zowel eigen materiaal, alsook een verzameling van bruikbaar materiaal door derden. De filmpjes kunnen direct vanaf deze website worden bekeken. Klik hier voor de pagina met het video-materiaal.

Oefeningen, Metaforen & Folders
ACT in Actie heeft de afgelopen jaren meer dan 50 verschillende ACT-oefeningen en ACT-metaforen ontwikkeld (inclusief illustraties), alsook informatiefolders geschreven welke gratis beschikbaar zijn gesteld via de website om te gebruiken in uw eigen praktijk. Klik hier voor de gratis hand-outs.

Time to ACT! – materiaal
Hier kunt u per hoofdstuk de downloads vinden, behorende bij het boek “Time to ACT! basisboek voor professionals“. Het betreffen een aantal informatiebrochures,  verschillende ACT-oefeningen en ACT-metaforen, alsook de illustraties die zijn gebruikt bij het Time to ACT! boek. Klik hier voor de downloads behorende bij Time to ACT!

Vragenlijsten
Er zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar om de ACT-processen in kaart te brengen. Met goedvinden van de respectievelijke auteurs, heeft ACT in Actie voor elk ACT-onderdeel een Nederlandstalige vragenlijst online beschikbaar gemaakt welke gratis is in te vullen (en eveneens gratis uitslag geeft). Klik hier voor de vragenlijsten

eHealth en apps
In samenwerking met Embloom is er een uitgebreide, flexibele eHealth-module ontwikkeld op basis van ACT: de “van Klacht naar Veerkracht” module. Tevens is er in samenwerking met de Universiteit Maastricht en KU-Leuven een mHealth interventie ontwikkeld: de “ACT in Daily Life Training”. Klik hier voor meer informatie over de beschikbare Nederlandstalige ACT-modules & apps.