Downloads
ACT in Actie heeft de afgelopen jaren meer dan 100 verschillende ACT-oefeningen (inclusief audio-opnames) en ACT-metaforen ontwikkeld (inclusief illustraties), informatiebrochures geschreven, alsook informatieve video’s opgenomen welke gratis beschikbaar zijn gesteld via de website om te gebruiken in uw eigen praktijk. Klik hier voor de gratis downloads.

Time to ACT!
Hier kunt u per hoofdstuk de downloads vinden, behorende bij het boek Time to ACT! basisboek voor professionals. Het betreffen een aantal informatiebrochures,  verschillende ACT-oefeningen en ACT-metaforen, alsook de illustraties die zijn gebruikt bij het Time to ACT! boek. Klik hier voor de downloads behorende bij Time to ACT!

eHealth en mHealth
In samenwerking met ZorgIQ is er op basis van Time to ACT! een beknopte eHealth-module ontwikkeld welke gratis beschikbaar is. In samenwerking met TelePsy is er vervolgens een meer uitgebreide, alsook meer flexibele eHealth-module ontwikkeld op basis van ACT. Tenslotte is er in samenwerking met de Universiteit Maastricht en KU-Leuven een mHealth interventie ontwikkeld: de “ACT in Daily Life Training” waarvan een basisversie gratis beschikbaar is via de PsyMate-app (zowel beschikbaar voor Android als iOS). Klik hier voor meer informatie.

Zelftest
Er zijn verschillende zelftests beschikbaar om de ACT-processen in kaart te brengen. Met goedvinden van de respectievelijke auteurs, heeft ACT in Actie voor elk component een Nederlandstalige ACT-vragenlijst online beschikbaar gemaakt welke gratis is in te vullen (en eveneens gratis uitslag geeft). Klik hier voor de zelftests.