We zitten nog net in Stoptober, de maand waarin heel Nederland weer start met Stoppen met Roken. Recent is er een interessant artikel verschenen in Journal of Contextual Behavioural Science (het internationale “ACT-journal”) aangaande de effectiviteit van acceptance-based en mindfulness-based interventies bij een ongezonde leefstijl, meer specifiek bij roken en overgewicht. Het betrof een overzichtsartikel met twee meta-analyses, waar 17 onderzoeken naar stoppen met roken en 31 onderzoeken naar gewichtsverlies werden geëvalueerd. Onderstaand volgen kort de conclusies van dit onderzoek:

Stoppen met Roken:
Uit de 17 verschillende onderzoeken kwam naar voren dat acceptance en mindfulness-based interventies iets effectiever waren (hoewel niet significant) dan de actieve controle interventies (o.a. Gedragstherapie, CGT & Nicotineplijsters). Hiermee lijkt het dus een reëel alternatief als interventie ter ondersteuning van het stoppen met roken.

Gewichtsverlies:
Uit de resultaten van de 31 onderzoeken naar gewichtsverlies bleek dat acceptance en mindfulness-based interventies een klein (significant) effect hadden in vergelijking met de controle interventies (o.a. Gedragstherapie, CGT, Psychoeducatie & dieet en bewegingsadvies). Ook hier blijkt dat acceptance-based interventies een valide, effectieve behandelaanpak kunnen zijn ter ondersteuning van cliënten die gewicht willen verliezen.

Wil je hier meer over lezen? Wij verwijzen je dan graag naar de originele artikel van de auteurs:

Bron: A. I. Roche, E. B. Kroska & N. L. Denburg (2019). Acceptance- and Mindfulness-based interventions for health behavior change: Systematic reviews and meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science 13, 74-93.