Het kerncomponent ‘Zelf-als-context’ wordt door vele ACT therapeuten/trainers als een moeilijk concept ervaren. In deze gratis masterclass door ACT in Actie docent Dr. Roy Thewissen wordt het kerncomponent ‘zelf-als-context’ nauwkeurig onder de loep genomen. In het eerste deel worden kort de drie ‘Zelven’ (‘Zelf -als context’, ‘Zelf-als-proces’ en ‘Zelf-als-inhoud’) belicht vanuit het gekende ACT model. In een tweede deel wordt deze ‘Zelven’ verhelderd aan de hand van inzichten uit de ‘Relational Frame Theory’ (RFT). In het laatste deel wordt er een oefening aangeboden die steunt op principes gedestilleerd uit fundamenteel en toegepast RFT onderzoek. Deze masterclass beoogt je meer zicht te bieden op wat nu exact bedoeld wordt met de 3 verschillende ‘Zelven’ die in het werken met ACT een centrale rol innemen.

 

Deze gratis Masterclass is onderdeel van een Masterclass-serie van ACT in Actie, welke momenteel reeds 15 masterclasses beslaat (o.a. ACT & Compassie, Groepen Schematherapie & Slapen). Deze zijn gratis beschikbaar voor cursisten van ACT in Actie, via het Online Leerplatform: de ACT in Actie – Academy. Mocht je geen cursus gevolgd hebben bij ACT in Actie dan is het mogelijk om middels de professional access toegang te krijgen tot deze masterclasses, alsook een vijftal microcursussen (o.a. Online werken met ACT & ACT in de Praktijk), de van Klacht naar Veerkracht eHealth-module, de ACT in Actie toolkit & de Online Community.