ACT-basiscursus
ACT in Actie biedt een 5-daagse geaccrediteerde ACT-cursus aan. Tijdens deze complete basiscursus zal er aandacht zijn voor de theoretische basis van Acceptance and Commitment Therapy en de zes ACT-componenten: Acceptatie, Defusie, Zelf als Context, Hier en Nu, Waarden en Toegewijd Handelen. Tevens zal de cursist actief aan de slag gaan met de verschillende ACT-processen, door ook zelf ervaringsgericht te leren middels het zelf uitvoeren van verschillende ACT-oefeningen. Middels video-materiaal zullen de verschillende technieken worden geïllustreerd, waarna er middels rollenspellen mee gaat worden geoefend. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan de functionele (test)diagnostiek die bij ACT wordt gebruikt. Na afronding van deze cursus is de cursist in staat ACT toe te passen in de eigen (klinische) praktijk. Het is mogelijk deze cursus incompany te verzorgen. Klik hier voor meer informatie over de basiscursus.

ACT-verdiepingscursus
ACT in Actie biedt een 3-daagse ACT-verdiepingscursus aan. Tijdens deze verdiepingscursus zal er worden gestart met een korte terugblik op alle ACT-processen. Vervolgens zal er uitgebreid worden stilgestaan bij de meest voorkomende obstakels en valkuilen die men bij een ACT-behandeling kan tegenkomen (en hoe deze te pareren). Tevens zal er worden ingezoomd op de twee meest uitdagende ACT-processen; Creatieve Hopeloosheid en Zelf als Context. Naast verdiepende theorie, zal er ook aanvullende praktijkoefeningen worden doorgewerkt en zal er middels rollenspellen deze ACT-vaardigheden worden aangescherpt. Tenslotte zal er aandacht zijn voor het flexibel toepassen van ACT. Er zal zowel worden geoefend met herkennen van de verschillende ACT-signalen in de praktijk; alsook het slaan van bruggen naar de concrete ACT-interventies. Klik hier voor meer informatie over de verdiepingscursus.

ACT-terugkomdag
Deze ACT-terugkomdag is voor de ACT-therapeut die graag zijn/haar ACT-kennis wil opfrissen alsook zijn vaardigheden wil aanscherpen. Ervaring leert, dat het als zeer waardevol wordt ervaren om het gedachtegoed op deze manier levendig te houden. De ACT-terugkomdag start dan ook met een korte opfrisser van het ACT-gedachtegoed. Vervolgens gaan we samen stilstaan bij de uitdagingen die worden ervaren in de praktijk. In de middag gaan we aan de slag met deze uitdagingen door er concreet mee te gaan oefenen. De middag wordt afgesloten met casuïstiek vanuit de groep, om samen te leren hoe lastige casuïstiek te conceptualiseren alsook hoe te interveniëren. Het is mogelijk deze cursus incompany te verzorgen. Klik hier voor meer informatie over de terugkomdag.

ACT-introductieworkshop
Tijdens deze ééndaagse introductieworkshop zal de cursist uitgebreid kennis maken met Acceptance and Commitment Therapy. Er zal worden gestart met een theoretisch kader, waarbij een beknopte uitleg van de verschillende ACT-componenten wordt gegeven. De cursist zal zelf een aantal ACT-oefeningen uitvoeren uit zowel het Acceptance-domein als het Commitment-domein. Tevens zal de cursist in rollenspellen oefenen met het toepassen van verschillende ACT-interventies. Na deze workshop heeft de cursist uitgebreid kennis gemaakt met ACT en is in staat een aantal ACT-technieken toe te passen in de eigen (klinische) praktijk. Het is mogelijk deze masterclass incompany te verzorgen. Klik hier voor meer informatie over de introductieworkshop.

Workshops & Lezingen
ACT in Actie kan tevens workshops en lezingen voor u verzorgen, vanuit zowel de klinische ervaring als de wetenschappelijke achtergrond van de trainer. Naast een heldere presentatie van de theorie, zal er ook ruimte zijn voor het zelf ervaren van ACT. De lengte van de workshop kan worden afgestemd op het doel; van een kennismakingsworkshop van een uur, tot een introductie-workshop van een gehele dag. Klik hier voor voor informatie.

Supervisie & Leertherapie
Het is mogelijk ACT-supervisie (alsook leertherapie) te volgen bij ACT in Actie. Tijdens dit individuele leertraject zal er methodisch worden ingegaan op de persoonlijke leervragen die de supervisant heeft ten aanzien van het werken met ACT. Groepssupervisie behoort eveneens tot de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.