Docenten

/Docenten
Docenten2018-11-18T23:33:40+00:00

De ACT-cursussen van ACT in Actie worden verzorgd door Tim Batink, Roy Thewissen, Anique Vos en Lieve Bruyninx. Alle vier zijn zij ervaren psychologen, met ruime ervaring in het werken met Acceptance and Commitment Therapy. Ieder heeft zijn eigen expertise, als het gaat om het toepassen van ACT bij verschillende doelgroepen, in verschillende behandelcontexten. Zij stellen zich graag even aan u voor.

Dr. Tim Batink (Oprichter & Docent)
Tim Batink (1987) is GZ-psycholoog i.o.t. Specialist, Registerpsycholoog NIP, Supervisor VGCt & ACT-supervisor, werkzaam bij het U-center. Hij is tevens verbonden als Assistant Professor aan de Open Universiteit – Levenslooppsychologie waar hij onderzoek doet naar ACT. Hij is auteur van Time to ACT! Het basisboek voor professionals, de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) en drie eHealth-modules op basis van ACT. In 2012 heeft hij ACT in Actie opgericht en sindsdien verzorgt hij geaccrediteerde ACT-cursussen. Kijk hier voor een meer uitgebreide achtergrond.


Dr. Roy Thewissen (Docent)
Roy Thewissen (1977) is psycholoog (VVKP, NIP), trainer en supervisor in ACT, RFT en klinische gedragsanalyse. Hij is werkzaam bij de afdeling pijn in de revalidatiekliniek Adelante te Hoensbroek. Hier heeft hij, binnen de multidisciplinaire groepsbehandeling, het ACT-model geïntroduceerd en mede vormgegeven. Tevens is hij als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Maastricht. Roy verzorgt sinds 2014 opleidingen, per 2017 verzorgt hij ook ACT-cursussen voor ACT in Actie. Kijk hier voor een meer uitgebreide achtergrond.


Drs. Anique Vos (Docent)

Anique Vos (1988) is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (Klinisch Psycholoog) en ACT-trainer / supervisor. Zij is sinds 2012 werkzaam als psycholoog en heeft in de afgelopen jaren met verschillende doelgroepen gewerkt (o.a. medische psychologie). Anique heeft eerst ervaring en kennis opgedaan in mindfulness, waarna ACT haar interesse kreeg en ze zich hier verder in heeft gespecialiseerd. Anique verzorgt sinds 2018 ACT-cursussen voor ACT in Actie. Kijk hier voor een meer uitgebreide achtergrond.


Drs. Lieve Bruyninx (Docent)
Lieve Bruyninx (1974) is psycholoog en gedragstherapeut (U-Gent). Ze werkt sinds 2006 met ACT, met individuen en groepen. Lieve’s professionele focus ligt sinds 2001 bij arbeidsre-integratie, chronische pijn en burnout. Op dit moment werkt ze voor revalidatiekliniek Winnock in Heerlen, Nederland. Exposure en creatieve hopeloosheid zijn werkvormen die sterk haar aandacht hebben. Lieve verzorgt sinds 2018 ACT-cursussen voor ACT in Actie. Klik hier voor een meer uitgebreide achtergrond.