Drs. Jarl Eschauzier is sinds 2009 psychiater en werkt al jaren met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zoals depressies, verslaving, psychose en persoonlijkheidsstoornissen.

Nadat hij in 2001 met onderscheiding afstudeerde aan de medische faculteit in Gent in België, volgden omzwervingen langs de huisartsgeneeskunde en de spoed eisende hulp voordat hij bij de psychiatrie uitkwam.

Tijdens zijn opleiding tot psychiater bemerkte hij dat het medisch georiënteerde, stoornis-gerichte denken niet op alle psychiatrische vragen een antwoord had en kreeg hij steeds meer oog voor de contextuele factoren bij psychische problemen. Dit contextuele denken vormde een belangrijke aanvulling op zijn medisch psychiatrische werkzaamheden en kreeg verder vorm in de opleiding tot systeemtherapeut die hij volgde bij het RINO in Eindhoven en Utrecht.

In 2017 maakte hij kennis met de ACT en dit voelde als thuiskomen, met name omdat hij veel elementen hiervan, zoals het positief formuleren van behandeldoelen, de nadruk op gelijkwaardigheid en destigmatisatie in de therapeutische relatie en de focus op mindfulness en compassie, al jaren toepaste in zijn klinische werk.

Een logische volgende stap was het starten van een eigen praktijk in 2018, om zo een optimale context voor herstel en zingeving te kunnen creëren. Hier geeft hij ACT, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast voert hij periodiek interim-opdrachten uit, momenteel (juli 2020) voor Iriszorg in Arnhem

Specialisaties:
– ACT & Verslaving
– ACT & Psychiatrie