Van Klacht naar Veerkracht – Transdiagnostische ACT-interventie

Van Klacht naar Veerkracht is een transdiagnostische, op Acceptance and Commitment Therapy gebaseerde eHealth-interventie. Deze eHealth-interventie bestaat uit 9 modules; elke module richt zich op één specifieke ACT-vaardigheid. De “Van Klacht naar Veerkracht” interventie zal jouw cliënt helpen om zijn persoonlijke veerkracht te vergroten, zodat deze op een meer flexibele manier kan omgaan met de obstakels die op zijn pad zijn komen waardoor hij weer kan gaan investeren in de dingen die écht belangrijk voor hem zijn. Recent is er een (optionele) booster-module toegevoegd: ACT in de Praktijk.

Doelgroep

– POH-GGZ, Basis GGZ, Specialistische GGZ, Preventief & Coaching
Depressie, Angst, Stress, Chronische Pijn & Algemeen Welzijn*
– Jongeren & Volwassenen (16 jaar en ouder)
– Standalone & Blendend inzetbaar

* Transdiagnostische interventie, die zich niet beperkt tot eerder genoemde aandachtsgebieden. 

Modules

 • Introductie: Wat is ACT?

 • Worsteling (Creatieve Hopeloosheid)

 • Ruimte Maken (Acceptatie)

 • Afstand Nemen (Defusie)

 • Identiteit (Zelf als Context)

 • Aandacht (Hier en Nu)

 • Oriënteren (Waarden)

 • Investeren (Toegewijd Handelen)

 • Integreren (Psychologische Flexibiliteit)

 • ACT in de Praktijk (Booster)

Modules

 • Introductie: Wat is ACT?

 • Worsteling (Creatieve Hopeloosheid)

 • Ruimte Maken (Acceptatie)

 • Afstand Nemen (Defusie)

 • Identiteit (Zelf als Context)

 • Aandacht (Hier en Nu)

 • Oriënteren (Waarden)

 • Investeren (Toegewijd Handelen)

 • Integreren (Psychologische Flexibiliteit)

 • ACT in de Praktijk (Booster)

Doelgroep

– POH-GGZ, Basis GGZ, Specialistische GGZ, Preventief & Coaching
Depressie, Angst, Stress, Chronische Pijn & Algemeen Welzijn*
– Jongeren & Volwassenen (16 jaar en ouder)
– Standalone & Blendend inzetbaar

* Transdiagnostische interventie, die zich niet beperkt tot eerder genoemde aandachtsgebieden. 

Opzet

Elke module volgt een vaste opzet. Er wordt gestart met een korte introductie van de ACT-vaardigheid waarbij er tekst en uitleg wordt gegeven over de vaardigheid (ondersteund met korte video’s). Tevens zal elke module een geïllustreerde ACT-metafoor bevatten ter aanvulling op deze uitleg. Echter, met begrip alleen ontwikkelt jouw client de vaardigheid natuurlijk niet. Daarom gaat deze hierna ook zelf ACTief aan de slag middels verschillende ACT-oefeningen. Er komen invul-oefeningen, doe-oefeningen, alsook ervaringsgerichte oefeningen (audio) aan bod om deze ACT-vaardigheden eigen te maken en toe te kunnen passen in zijn eigen leven. Elke module wordt afgesloten met een korte samenvatting, waar kernachtig de belangrijkste punten van die module nog eens aan bod komen.

Beschikbaarheid

De Van Klacht naar Veerkracht interventie is beschikbaar bij de volgende eHealth-providers:
Minddistrict
Therapieland
Karify
Embloom

Er is tevens een fysieke versie van de interventie beschikbaar (handleiding & werkboek). Deze is zowel inzetbaar voor individuele behandeltrajecten, alsook te gebruiken voor ACT-groepen. Momenteel is deze alleen beschikbaar voor cursisten van ACT in Actie – Cursus & Opleiding.

Onderzoek & Evidentie

De ontwikkeling van de op ACT-gebaseerde transdiagnostische interventie: “Van Klacht naar Veerkracht” is reeds in 2010 begonnen in de klinische praktijk door Tim Batink – bij de RIAGG Maastricht. Bij de specialistische behandelkliniek U-center heeft hij de “Van Klacht naar Veerkracht“-interventie verder kunnen doorontwikkelen. Parralel is ook het wetenschappelijk onderzoek opgestart naar de effectiviteit van deze interventie – in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de KU-Leuven. Uit onderzoek bij een heterogene specialistische GGZ-populatie (diverse AS1 en AS2 problematiek) bleek de interventie effectief te zijn in het vergoten van Psychologische Flexibiliteit & Kwaliteit van leven (Batink et al, 2016).

Vervolgens is er in 2018 in samenwerking met Embloom een eHealth-module ontwikkeld op basis van de “Van Klacht naar Veerkracht” interventie. Vanuit de Open Universiteit is er onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van deze eHealth-interventie. De resultaten van de gebruiksvriendelijk zijn reeds bekend; de module wordt positief beoordeeld, waarbij het merendeel van de deelnemers aangaf dat de interventie hen hielp in de omgang met lastige gedachten en gevoelens [70%] alsook hielp om te investeren in hun leven [60%] (Verdood et al, 2023). Ook zijn de eerste resultaten aangaande de effectiviteit van deze eHealth-interventie bij de algemene populatie bekend; deze had een significant effect op het vergroten van de Psychologische Flexibiliteit en het Welbevinden van deze groep (Reijnders et al, 2022 en Reijnders et al, 2023).

Vanuit de Universiteit Maastricht is er onderzoek gedaan naar de inzet van de “Van Klacht naar Veerkracht” interventie ter ondersteuning van de mantelzorgers met partners met dementie. De gebruikersvriendelijkheid van de interventie bleek voldoende, de therapietrouw bleek zelfs hoog. Ook zijn de eerste resultaten bekend aangaande de effectiviteit van deze eHealth interventie: deze had een significant effect op het vergroten van Psychologische Flexibiliteit van deze mantelzorgers – ook bij follow-up (Atefi et al, 2023Atefi et al, 2024).

Ervaring in de Praktijk