Wanneer u een klacht heeft over één van de cursussen van ACT in Actie of over de bejegening kunt u contact opnemen met Tim Batink via email (info@actinactie.nl). Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen drie werkdagen een bevestiging dat uw bericht is ontvangen. Uw klacht zal binnen vier weken in behandeling worden genomen en vertrouwelijk worden behandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en u zult een bericht ontvangen over de verwachte duur van afhandeling.

Wanneer u na onze reactie niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de volgende beroepsverenigingen:
– Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): www.psynip.nl
– De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt): www.vgct.nl

Deze beroepsorganisaties behandelen klachten over de inhoud van de cursus en het functioneren als psycholoog/cognitief gedragstherapeut in de brede zin van het woord. Het oordeel van deze beroepsinstanties wordt als bindend opgevat voor ACT in Actie en eventuele maatregelen of adviezen zullen binnen 15 dagen worden geëffectueerd. ACT in Actie onderschrijft de beroepscode zoals deze is opgesteld door het NIP. Conform de wettelijke bepalingen zullen klachten en wijze van afhandeling  geregistreerd worden en worden bewaard voor de duur van 2 jaar.