Dr. Roy Thewissen is psycholoog (VVKP, BFP, NIP) en gedragstherapeut (VGCt). Hij is docent en supervisor in ACT, RFT en klinische gedragsanalyse. Hij doctoreerde aan Maastricht University op het gebied van leerprocessen bij exposure therapie voor verslavingsgedrag.

Hij werkt parttime bij de multidisciplinaire ACT groepsbehandeling op de afdeling pijn van de revalidatiekliniek Adelante. Hier heeft hij het ACT-model geïntroduceerd en mede vormgegeven. Als team werken ze voornamelijk op een procesgerichte wijze met ACT, gebaseerd op inzichten uit de RFT, met een bijzondere aandacht voor de mens in het verhaal van pijn. Als freelancer geeft hij opleiding, supervisie, (leer)therapie en workshops in ACT, RFT en klinische gedragsanalyse. Hij is opgeleid als MBCT- en MBSR-trainer en heeft jarenlang opleiding gegeven in deze mindfulness-gebaseerde interventies. Hij is voorzitter van de wetenschapscommissie en voormalig bestuurslid van de Nederlandstalige afdeling van de ACBS.

Hij is reeds jarenlang onder supervisie bij dr. Yvonne Barnes-Holmes waar hij zijn vaardigheden in het integreren van RFT-principes in zijn experiëntieel werk met ACT verder aanscherpt. In zijn klinisch werk legt hij een sterke focus op de functie analyse om meer precisie en diepgang te brengen in het bevorderen en bestendigen van gedragsverandering bij zijn clienten en deelnemers. Dit doet hij met een warme en compassievolle therapeutische houding.

Hij was deeltijds werkzaam als docent en onderzoeker (sectie Behavioral Medicine, departement Clinical Psychological Science). Hij was betrokken bij een doctoraatsproject dat zich richt op onderzoek naar de mogelijk werkzame processen van ACT.

In het verleden deed hij, in samenwerking met dr. Hugo Alberts (Maastricht University), onderzoek naar mindful eten interventies in zowel het labo als in de klinische praktijk. Hij was als expert in ACT & RFT betrokken bij de ontwikkeling van, en onderzoek naar een leiderschapsinterventie in samenwerking met Flanders Synergy en de KU-Leuven (o.l.v. Prof. Jeroen Stouten). Zijn onderzoek momenteel is gericht op fundamentele gedragsprocessen onderliggend aan gedachtensuppressie vanuit een RFT-kader.

Roy werkt sedert 2008 met ACT en volgde scholing en workshops bij o.a. Jacqueline A-tjak, Gijs Jansen, Steven Hayes, Robyn Walser, Kelly wilson, JoAnne Dahl, Yvonne Barnes-Holmes en Matthieu Villatte. De laatste jaren verdiepte hij zich in het contextuele denken. Hij bestudeert het functioneel contextualisme, RFT en de klinische gedragsanalyse. Inspiratiebronnen zijn het werk van Yvonne & Dermot Barnes-Holmes, Matthieu Villatte, Niklas Torneke, Michael Dougher, Louise McHugh, Steven Hayes, e.a.

Zijn vrije tijd besteed hij aan het beoefenen van traditioneel Kung Fu, lezen, koken, muziek en bovenal het leven vieren met zijn vriendin en haar zonen, hun eigen zoon, familie en vrienden.

Recentelijk schreef hij samen met Lieve Bruyninx, Yvonne Barnes Holmes, Ciara McEnteggart en Marjolein Vleugel, het Nederlandstalige boek over procesgericht werken met ACT, ACT met hoofd en hart (Koninklijke Boom uitgevers, 2022).

Specialisaties:
– ACT voor volwassenen (individueel en groepen)
– ACT bij chronische pijn, vermoeidheid en stress gerelateerde problematiek
– ACT en co-morbiditeit psychologische en fysieke problematiek
– ACT bij angst en stemmingsproblematiek
– Procesgericht werken met ACT
– Klinische en experimentele RFT
– Klinische gedragsanalyse