Dr. Tim Batink is GZ-psycholoog in opleiding Klinisch Psycholoog, Groepstherapeut NVGP, Senior-schematherapeut, Supervisor VGCt  en ACT-supervisor. Hij werkt als GZ-psycholoog bij het MUMC, afdeling Psychiatrie & Psychologie. Tevens is hij Assistant Professor aan de Open Universiteit, vakgroep Levenslooppsychologie (onder leiding van Professor Nele Jacobs) met als aandachtsgebied Acceptance and Commitment Therapy. Ook is hij research affiliate bij de Universiteit Maastricht en de KU-Leuven.

Hij heeft promotieonderzoek gedaan naar ACT; waarbij hij in samenwerking met collega’s een vragenlijst heeft ontwikkeld (de Flexibiliteits Index Test – FIT-60) en de ACT in Daily Life Training heeft ontwikkeld (een mHealth-interventie). Momenteel vindt er vervolgonderzoek plaats naar deze interventie bij de UM en KU-Leuven (in samenwerking met Professor Inez Myin-Germeys) en werkt hij mee aan de publicatie van een transdiagnostisch behandelprotocol alsook een begeleidende App. Tevens is hij betrokken bij een promotietraject met de focus de toepassing van ACT bij niet aangeboren hersenletsel. Klik hier voor een recent publicatieoverzicht.

Tim werkt sinds 2009 met ACT; hij heeft training van de ACT-founders (Steven Hayes, Kelly Wilson & Kirk Strosahl) gevolgd in Europa, Amerika & Australië. Tezamen met Gijs Jansen schreef hij “Time to ACT: het basisboek voor professionals”. Het door Tim ontwikkelde transdiagnostische ACT-behandelprotocol (“Van Klacht naar Veerkracht”) is als eHealth-module beschikbaar via Minddistrict, Karify & Embloom.Tenslotte is Tim vier jaar algemeen bestuurslid bij de Nederlandse ACT-vereniging (ACBS BeNe) geweest. In zijn vrije tijd houdt Tim  zich bezig met fotografie, muziek  en lezen. Daarnaast wielrent hij regelmatig en is hij wekelijks op de squashbaan te vinden.

In 2012 heeft hij ACT in Actie – Cursus en Opleiding opgericht en verzorgt hij sindsdien lezingen, workshops, masterclasses en geaccrediteerde ACT-opleidingen als zelfstandig docent. Ook verzorgt hij ACT-supervisie. ACT in Actie heeft meerdere samenwerkingsverbanden; o.a. met de Open Universiteit, Universiteit Maastricht, KU-Leuven en TelePsy.

Specialiteiten:
– ACT en Comorbiditeit (psychische stoornis icm persoonlijkheidsproblematiek)
– ACT en Groepen
– ACT en Technologie (eHealth & mHealth)
– ACT en Procesmaten (instrumenten)
– Mechanismen van ACT

 

Lidmaatschappen: