Er zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar om de ACT-processen in kaart te brengen. Met goedvinden van de respectievelijke auteurs, heeft ACT in Actie voor elke ACT-vaardigheid een Nederlandstalige ACT-vragenlijst online beschikbaar gemaakt welke anoniem* en gratis is in te vullen en eveneens gratis uitslag geeft.

Psychologische Flexibiliteit (veerkracht)
De FIT-60 is een vragenlijst bestaande uit 60 vragen, die je Psychologische Flexibiliteit in kaart brengt alsook de zes onderliggende ACT-componenten Acceptatie, Defusie, Zelf, Hier en Nu, Waarden en Toegewijd Handelen. Je psychologische flexibiliteit geeft aan in hoeverre jij de problemen die je ervaart, je niet in de weg laat zitten om je leven te leiden zoals jij dat wilt.
— Klik hier om deze vragenlijst in te vullen —

Acceptatie (ruimte maken voor emoties)
De AAQ-2 is een vragenlijst bestaande uit 10 vragen, die de mate van Acceptatie in kaart brengt. Acceptatie gaat hier om het vermogen ruimte te maken voor vervelende ervaringen die je hebt. Niet omdat dat nu zo leuk is, maar omdat deze vervelende ervaringen zo minder centraal staan in je leven.
— Klik hier om deze vragenlijst in te vullen —

Defusie (afstand nemen van je gedachten)
De CFQ-13 is een vragenlijst bestaande uit 13 vragen die in kaart brengt in hoeverre je gefuseerd bent met je denken, in hoeverre je vaak vast zit in je hoofd. Defusie betekent afstand nemen van je denken, je gedachten van een afstand observeren zonder hier wat mee te moeten. Hierdoor krijg je wat ruimte in je hoofd en je leven en word je niet voortgejaagd door je verstand met al zijn verhalen.
— Klik hier om deze vragenlijst in te vullen —

Mindfulness / Hier en Nu (aandacht richten op het huidige moment)
De FFMQ-SF is een vragenlijst bestaande uit 24 vragen die in kaart bengt in hoeverre jij je aandacht kan richten op het huidige moment, op het hier en nu. Veel mensen zitten in de doe-modus, ze zijn veel bezig met de toekomst of het verleden waardoor het moment zelf aan ze voorbij gaat. Mindfulness helpt je je aandacht weer te leren richten op het hier en nu.
— Klik hier om deze vragenlijst in te vullen —

Waarden (stilstaan bij  de dingen die er echt toe doen voor jou)
De VLQ-2 is een vragenlijst bestaande uit 12 vragen, die in kaart brengt wat er echt toe doet in je leven: je waarden. Je waarden geven je leven vitaliteit en een gevoel van vervulling.
— Klik hier om deze vragenlijst in te vullen —

Waarden en Toegewijd Handelen (investeren in de dingen die er echt toe doen voor jou)
De ELS is een vragenlijst bestaande uit 16 vragen, die in kaart brengt wat er echt toe doet in je leven en in hoeverre je leeft naar deze waarden, in hoeverre je hierin hebt geïnvesteerd.
— Klik hier om deze vragenlijst in te vullen —

Positieve Gezondheid
De mijn positieve gezondheid (MPG) tool is een test die zes onderdelen in kaart brengt; lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, mee doen en dagelijks functioneren. Hoewel deze test niet specifiek voor ACT is ontwikkeld, kan deze wel goed worden gebruikt binnen het ACT-kader.
— Klik hier om de test online in te vullen —

De online vragenlijsten zijn vrij te gebruiken maar mogen niet voor commerciële doeleinden voor ingezet. Alle rechten van deze vragenlijsten zijn voorbehouden aan de auteurs.

Voor vragen over de vragenlijsten, mail naar info@actinactie.nl

* = De ingevoerde data wordt anoniem opgeslagen, zodat het vragenlijstenplatform LimeSurvey de uitkomst voor u kan berekenen. De data zal alleen voor dit doeleinde worden gebruikt en niet beschikbaar worden gesteld aan derden.