Ook Nederland is in de ban van het COVID-19 virus. Vorige week wilde ik reeds een bericht schrijven hoe Acceptance and Commitment Therapy (ACT) handvatten zou kunnen geven om vanuit het psychologisch perspectief om te kunnen gaan met het Coronavirus. Echter gezien de grote impact van het virus en de maatregelen afgelopen week, heeft dit even al mijn aandacht gevraagd en ben ik er niet meer aan toegekomen (helaas is zelf per abuis een ruwe versie automatisch in de nieuwsbrief terecht gekomen; onze excuses hiervoor).

Dus bij deze alsnog de beloofde post, hoe men ACTief om kan gaan met het Coronavirus. Wellicht beginnen met een belangrijk credo van ACT: “Verander wat je kunt veranderen, accepteer wat je niet kunt veranderen”. Laten we eens gaan kijken waar wij degelijk grip op hebben. Gedrag, is iets waar wij controle over hebben. Dus laten we de voorzorgsmaatregelen dan ook alsjeblief in acht nemen: blijf thuis als je verkouden bent, werk zoveel mogelijk vanuit huis, beperk het sociale contact, houd 1,5 meter afstand, geen handen schudden, nies in je elleboog, was regelmatig je handen. Dit zijn dingen waar wel degelijk invloed op hebben!

Echter, er zijn ook dingen waar wij weinig invloed op hebben. Corona heeft niet alleen veel impact op de wereld om ons heen, maar ook op onze eigen binnenwereld. En over dat laatste, hebben we helaas minder controle. Zorgelijke gedachten over dit virus, angstige en / of sombere gevoelens aangaande dit virus en mogelijke rampscenario’s die zouden kunnen ontstaan in de toekomst; allemaal menselijke reacties op dit dreigende gevaar. Het is echter belangrijk, om ons ook op een gezonde manier te verhouden tot de impact van Corona op onze binnenwereld. Het is belangrijk niet teveel tijd en energie te stoppen in deze piekergedachten aangaande dit virus. Het is belangrijk jezelf het volgende af te vragen: in hoeverre is deze gedachte werkbaar voor mij, schiet ik hier nu wat mee op? Als het antwoord nee is, is de uitdaging deze gedachte voorbij te laten gaan (alsof je deze op een voorbijdrijvend blad zet). Defusie-technieken, kunnen ons hierbij helpen. Wat betreft deze angstige gevoelens, is het belangrijk om niet te vervallen in de korte termijn oplossingen (bijvoorbeeld het hamsteren van WC-rollen) die vaak op de lange termijn contraproductief werken, maar dat we ons leren verhouden tot de angst die dit virus oproept. Acceptatie-technieken kunnen helpen om om te gaan met spanningen die het virus oproept. Tenslotte is het belangrijk om voldoende aandacht te behouden voor het hier en nu en je aandacht niet alleen richten op de toekomst en de mogelijke (ramp)scenario’s. Mindfulness-technieken kunnen ons helpen om je aandacht weer terug te richten op het Hier en Nu.

Bovengenoemde ACT-technieken zorgen ervoor, dat we niet nodeloos veel energie in tijd en energie stoppen in datgene waar we weinig invloed op hebben: onze binnenwereld. Deze tijd en energie hebben we op dit moment hard nodig om in te zetten voor datgene waar we wel degelijk invloed en controle over hebben; ons gedrag! Het Commitment-onderdeel van ACT, gaat dan ook over het weer ACTief aan de slag gaan. Hierbij kun je je zelf afvragen, wat voor persoon wil ik graag zijn tijdens deze crisis? Waar zou jij voor willen staan? Wat vind jij belangrijk om uit te dragen (Waarden)? En tenslotte is het belangrijk om hier ook naar te gaan handelen, terwijl je zorgen, angsten en verschillende scenario’s op de achtergrond aanwezig zijn (Toegewijd Handelen)?

Ik hoop dat bovenstaande blog bruikbaar kan zijn en ondersteuning kan bieden in deze spannende tijden. Op de downloads-pagina van ACT in Actie zijn er meer dan 50 gratis downloads te vinden die je kunnen ondersteunen om de verschillende ACT-technieken toe te passen in de ze bijzondere periode!

P.S. Gezien de mondiale impact van ACT hebben verschillende ACT-prominenten ook behulpzame posts-geschreven over hoe ACT kan worden ingezet om om te gaan met deze Coronacrisis. Deze wilde ik jullie niet onthouden, dus onderstaand volgen de links naar hun posts:
– Professor Steven Hayes: The Ordinary Corona Hero
– Russ Harris: Face Covid