De evidence base voor Acceptance and Commitment Therapy blijft gestaag groeien; de mijlpaal van 300 Randomized Controlled Trials is bereikt (met in totaal ruim 33.000 deelnemers)! Klik hier voor het volledige overzicht van de uitgevoerde ACT-RCT’s. Er is reeds wetenschappelijke ondersteuning voor ACT bij:

– Chronische pijn
– Depressieve stoornis
– Verschillende angststoornissen
– Dwangstoornis
– Psychose

Zie ook de Research Supported Treatment Lijst van de APA, überhaupt een aanrader voor de clinici onder ons. Dit betekent overigens niet dat ACT niet effectief kan worden ingezet bij andere problematieken; alleen dat er nog niet voldoende onderzoek is om als dusdanig te worden erkend in deze lijst (de lijst is betrekkelijk kort, er worden hoge eisen gesteld aan de benodigde evidentie). Uit bovengenoemd onderzoek is tevens op te maken dat ACT kan worden gezien als een transdiagnostische therapievorm.

Gezien het grote aantal studies kunnen meta-analyses en systematische reviews ons helpen om overzicht en inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten aangaande de effectiviteit van ACT (deze bundelen de resultaten uit de verschillende RCT’s). Uit de meta-analyse van Hacker et al (2016), blijkt dat ACT een effectieve interventie is bij angststoornissen en stemmingsstoornissen. Dit komt overeen met resultaten van een eerdere meta-analyse van A-tjak en collega’s (2015); daar kwam naar voren dat ACT een effectieve interventie is voor angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslaving & somatische problematieken. Meer recent zijn er meta-analyses en reviews verschenen die zich hebben gefocust op één specifieke doelgroep:

– Middelen afhankelijkheid (Lee et al, 2015; Byrne et al, 2019)
– Chronische pijn (Feliu-Soler et al, 2018)
– Eetstoornissen & lichaamsbeleving (Linardon et al, 2019)
– Mensen met een verstandelijke beperking (Patterson et al, 2019)
– Psychose (Yıldız, 2019)

Bovengenoemde meta-analyses rapporteerden allemaal een positief effect voor ACT bij de genoemde doelgroep. Tevens zijn er ook meta-analyses verschenen over het online werken met ACT (Brown et al, 2016; Kelson et al, 2019) waarbij er positieve resultaten zijn gevonden in de toepassing bij de depressieve stoornis en de gegeneraliseerde angststoornis. Tenslotte is er een meta-analyse verschenen welke rapporteerde over de drop-out bij een ACT-behandeling (Ong et al, 2018), uit de resultaten bleek dat de drop-out vergelijkbaar was met de gevestigde therapieën.

Vond je bovenstaand bericht interessant? Hou dan de ACT in Actie website in de gaten voor meer recent ACT-nieuws (https://www.actinactie.nl/actia-nieuws/). Wil je automatisch op de hoogte worden gehouden? Dat kan door je in te schrijven voor de gratis email-service (waar je je ook ten alle tijde weer kunt uitschrijven).