In samenwerking met TelePsy heeft het team van de Open Universiteit – Levenslooppsychologie een eHealth-module ontwikkeld op basis van Acceptance and Commitment Therapy: “Van Klacht naar Veerkracht”. Ben je ouder dan veertig jaar en wil je gaan investeren in je eigen veerkracht? Doe dan mee aan de achtweekse online cursus en het gekoppelde onderzoek. Deelname is gratis! Stuur een mail naar vanklachtnaarveerkracht@ou.nl voor meer informatie.

Zie onderstaande video voor een korte introductie van de module alsook meer uitleg over het onderzoek: