Vrijdag 20-10-2017 om 14:00 mocht ik (Tim Batink) mijn proefschrift: “Third Wave Behaviour Therapy – Process Measures and Contextual Interventions” verdedigen aan de Universiteit Maastricht.

Third Wave Behaviour Therapy
De derdegeneratiegedragstherapie is een nieuwe stroming binnen de gedragstherapie die zich meer richt op het leren omgaan met gedachten en gevoelens dan het veranderen hiervan. Een prominente therapievorm binnen deze stroming is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het doel van ACT is niet zozeer klachtreductie, maar het vergroten van iemand psychologische flexibiliteit (veerkracht). ACT bestaat uit zes verschillende processen, die allemaal bijdragen aan deze flexibiliteit.

Process Measures
Gezien het feit dat deze nieuwegeneratiegedragstherapie − en meer specifiek ACT − zich niet zozeer richt op klachten maar meer op het ontwikkelen van vaardigheden om hiermee om te gaan, zijn er dus ook andere instrumenten nodig om deze vaardigheden te kunnen meten. Het eerste deel het proefschrift gaat dan ook over de ontwikkeling van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60), een zelfrapportagevragenlijst die de zes verschillende ACT-processen alsook de overkoepelende psychologische flexibiliteit in kaart kan brengen. De FIT-60 bleek een betrouwbare en valide vragenlijst te zijn en is gratis beschikbaar via hoeflexibelbenjij.nl.

Contextual Interventions
Een ACT-therapie richt zich dus primair op het ontwikkelen van vaardigheden om om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens. Het is belangrijk dat de cliënt deze vaardigheden niet alleen in de therapiekamer kunnen toepassen, maar ook in het dagelijks leven. Mobiele technologie maakt het mogelijk om iemand ook in zijn eigen omgeving te ondersteunen in het oefenen met ACT. Het tweede deel van het proefschrift heeft zich dan ook gericht op het ontwikkelen van een mHealth-interventie waarbij mensen kunnen oefenen met ACT in het dagelijks leven (de ACT in Daily Life Training). De ACT-DL bleek een haalbare en acceptabele interventie te zijn die deelnemers hielp om ACT toe te passen in hun dagelijks leven. De effectiviteit van deze interventie wordt momenteel onderzocht.

Inhoudsopgave Proefschrift
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Nieuwe generatie gedragstherapie, nieuwe generatie meetinstrumenten. Een overzicht van beschikbare meetinstrumenten
Hoofdstuk 3: De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) – Een beknopte beschrijving
Hoofdstuk 4: Meten van psychologische flexibiliteit –  De Flexibiliteits Index Test (FIT-60)
Hoofdstuk 5: The ACT in Daily Life Training; a feasibility study of an add-on mHealth intervention in a general out-patient population
Hoofdstuk 6: ACT in Daily Life – A Momentary Intervention Approach
Hoofdstuk 7: How Does MBCT for Depression Work? Studying Cognitive and Affective Pathways
Hoofdstuk 8: Algemene Discussie
Hoofdstuk 9: Epiloog

U kunt het proefschrift onderstaand downloaden (klik op de kaft):