Op deze pagina kunt u per hoofdstuk de video’s vinden, behorende bij het boek “Time to ACT! basisboek voor professionals”. In het boek wordt elk videofragment uitgebreid beschreven; er wordt het doel van de video besproken en vervolgens wordt er stilgestaan bij de ACT-elementen die duidelijk naar voren kwamen, alsook de elementen die minder aan bod zijn gekomen.

Creatieve Hopeloosheid:

Acceptatie:

Defusie:

Zelf als Context:

Hier en Nu:

Waarden:

Toegewijd Handelen:

Psychologische Flexibiliteit: