Anno 2020 zijn er verschillende ACT-app’s beschikbaar die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van een reguliere ACT-behandeling. Deze app’s hebben niet als functie een face to face ACT-behandeling te vervangen, echter kunnen worden ingezet als een waardevolle aanvulling hierop. ACT-apps kunnen hier fungeren als toolbox met verschillende bruikbare ACT-metaforen en ACT-oefeningen die middels een simpele swipe op de smartphone direct beschikbaar zijn voor de cliënt. App’s kunnen cliënten zo helpen om actief aan de slag te gaan met ACT in hun eigen dagelijks leven, om daar de verschillende ACT-vaardigheden verder te ontwikkelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het inzetten van app’s van toegevoegde waarde kan zijn bij een ACT-behandeling (Bricker et al, 2013; Torous et al, 2017).

Onderstaand volgt een beknopt overzicht van bruikbare ACT-app’s*:

Algemeen (alle ACT-processen):
– ACT Companion (betaald, Engels)
– ACT iCoach (betaald, Engels)
– ACT Coach (gratis, Engels)
– Learn 2 ACT (betaald, Nederlands)
– ACT Guide (betaald, Nederlands)

Defusie:
– Stemvervormer met effecten (gratis, Nederlands)
– Autorap (gratis, Engels)

Mindfulness:
– VGZ Mindfulness Coach (gratis, Nederlands)
– De Mindfulness App (gratis, Nederlands)
– Mindfulness Coach (gratis, Engels)
– Headspace (betaald, Nederlands)
– T2 Mood Tracker (gratis, Engels)

Waarden:
– Virtual Hope Box (gratis, Engels)
– ACTive: Valued-based living (gratis, Engels)

* Niet alle app’s zijn beschikbaar voor zowel Apple als Android. Beschikbaarheid kan ook afhangen van de versie van het OS.

P.S. Mocht er nog een app missen in dit overzicht, dan horen wij dit graag en voegen wij deze met plezier toe!

Referenties:
– Bricker, J., Wyszynski, C., Comstock, B., & Heffner, J. L. (2013). Pilot randomized controlled trial of web-based Acceptance and Commitment Therapy for smoking cessation. Nicotine & Tobacco Research, 15, 1756–1764. http://doi.org/10.1093/ntr/ntt056
– Torous, J., Levin, M. E., Ahern, D. K., & Oser, M. L. (2017). Cognitive behavioral mobile applications: Clinical studies, marketplace overview, and research agenda. Cognitive and Behavioral Practice, 24, 215–225. http://doi.org/10.1016/j.cbpra.2016.05.007