Klinische Audiologie, een vakgebied dat nog niet zo lang bestaat. In de jaren zeventig zijn de eerste audiologische centra opgezet. Terwijl het een vakgebied is dat de basis vormt van ons menszijn.

Dat wij een gesprek kunnen hebben, komt omdat we elkaar kunnen horen. Een luisterend oor kunnen bieden. Gehoord worden. Het gevoel hebben er bij te horen. Kennis in je oren knopen. Spreekwoordelijke gezegden die duidelijk maken dat onze oren, ons gehoorsysteem meer is dan enkel de oren. De passie voor dit vak werd zomer 1998 bij de start van mijn opleiding tot klinisch fysicus – audioloog geboren.

ACT, Acceptance Commitment Therapy is nog jonger dan de audiologie. ACT is een bewezen nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie die ook beschreven wordt als een derde generatie gedragstherapie binnen de gedragswetenschappen. De allereerste publicatie hierover was in het boek “Mindfulness and Acceptance, expanding the cognitive-behavioral tradition” van Steven Hayes uit 2004. Tweeduizendvier!
ACT en gehoor is een daarom een vrij nieuwe geniale combinatie, omdat er vele gehoorklachten in onze huidige tijd nog niet “even” op te lossen zijn.

Gehoorverlies, de vrij ernstige, kunnen we met technische hulpmiddelen wel al verbeteren, maar een beperking in het horen zal meestal blijven bestaan. Genoeg momenten waarop met de beste technische aanpassing nog steeds een gesprek moeilijk te volgen zal zijn. Maar ook klachten als tinnitus, hyperacusis, misofonie, LFG-hinder en evenwichtsklachten zijn stuk voor stuk gehoorklachten die we in de meeste gevallen niet even met een pilletje of operatie kunnen oplossen, laat staan met een apparaat.

Dit zijn klachten waarbij de patiënt te vaak nog te horen krijgt “Leer er maar mee leven.” En daar kan de combi van ACT en de kennis van de audiologie zeer bruikbare handvatten bieden. ACT kan binnen het vakgebied van de audiologie zo veel meer tools geven om dat wat voor velen zo moeilijk lijkt, middels passende oefeningen en metaforen makkelijker kan verlopen. Een eerste proefaanpassing met een hoortoestel, de negatieve gedachten dat iedereen het ziet en dat mensen je oud gaan vinden. Het niet naar feestje durven te gaan, bang om te vragen rekening te houden met het verminderd gehoor. Hoe mooi om vanuit ACT op diverse kernelementen die handvatten te kunnen geven om een vitaler en waardevoller leven te leiden zelfs met een gehoorverlies.

Inzichten en ervaringen om nieuwe wegen te ontdekken die ondanks de aanwezige klachten het toch mogelijk maken een waardevol en vitaal leven te leiden. Leiden met de korte ei, niet met die lange ij. Waarbij binnen ACT het net zelfs de bedoeling is om met die lange ij het leven te leiden. Die kennis te mogen gaan delen en daarmee hopelijk die passie, dat vuurtje bij collega’s fel te laten gaan branden, is een waardevolle bijdrage die ik de komende tijd mag gaan leveren.

Gastblog door Dyon Scheijen – Klinisch Fysicus & Audiloog. 

P.S. Voor meer blogs van Dyon, verwijzen wij graag naar zijn persoonlijke blog-pagina: https://www.dyonscheijen.nl/blog