De primaire focus van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is het vergroten van de psychologische flexibiliteit, welke weer onder te verdelen is in de zes ACT-processen (Acceptatie, Defusie, Zelf als Context, Hier en Nu, Waarden & Toegewijd Handelen). Gezien ACT niet zozeer gericht is op het reduceren van de klachten, is de reguliere classificerende diagnostiek (DSM-5) dan ook minder informatief voor een ACT-behandeling. In plaats van deze structurele diagnostiek, wordt er een functionele diagnostiek geadviseerd. Het doel van deze functionele diagnostiek is het begrijpen van de functie van het gedrag van de persoon en deze informatie te gebruiken als aangrijpingspunt voor de behandeling.

Deze functionele diagnostiek kan vele vormen aannemen, van complexe casusconceptualisaties waarbij alle onderdelen van het ACT-hexaflex uitgebreid aan bod komen (mogelijk ondersteund met functie-analyses) tot de meer simpele benaderingen. Ik zou in deze blogpost graag één van de meest toegankelijke methodieken met jullie delen. Deze is gebaseerd op focused interviewing, ontwikkeld door Kirk Stroshal (één van de drie ACT-founders). De methode betreft het vier vragen interview, waarbij je middels vier vragen de belangrijkste informatie voor een ACT-behandeling kunt verzamelen:

1. Waar wil jij naartoe, wat vind jij belangrijk?
(Love, Work, Play, Health)|

2. Wat staat je in de weg?
(Time, Trigger, Trajectory)

3. Wat heb je geprobeerd om dit obstakel te beslechten?
(Coping)

4. Hoe heeft dat gewerkt?
(Short Term & Long Term effects)

Dit vier vragen interview is ook gemakkelijk te integreren in een reguliere intake. Dus mocht je overwegen om bij een cliënt aan de slag te gaan met ACT, bij deze de uitnodiging om deze vier vragen ook mee te nemen tijdens de diagnostische fase.

P.S. Het is het overwegen waard, om naast deze vier-vragen methode ter aanvulling de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) voor te leggen aan de cliënt. Middels deze zelfrapportagelijst worden alle zes de ACT-processen, alsook de algehele psychologische flexibiliteit van desbetreffende cliënt in kaart gebracht. Deze vragenlijst is te vinden op de zelftestpagina van de ACT in Actie website (https://www.actinactie.nl/zelftest/)