Binnen Acceptance and Commitment Therapy, wordt er ook aandacht besteed aan het thema identiteit middels het ACT-proces ‘Zelf-als-Context’. Het zelf als context wordt door vele ACT therapeuten/trainers als een moeilijk concept ervaren. In deze gratis masterclass door ACT in Actie docent Dr. Roy Thewissen wordt het ‘zelf-als-context’ nauwkeurig onder de loep genomen.

In het eerste deel worden kort de drie ‘Zelven’ belicht, als basis van onze identiteit: het Zelf als content (zelfbeeld), het Zelf als proces (observeren) en tenslotte het Zelf als Context (zijn). Mensen worstelen vaak met deze buitenste laag – het zelfbeeld. Door te realiseren dat wij meer zijn dan ons zelfbeeld, ontstaat er ruimte om ook buiten dit beperkende keurslijf te kunnen denken en handelen.

In een tweede deel wordt deze ‘Zelven’ verhelderd aan de hand van inzichten uit de ‘Relational Frame Theory’ (RFT). Daarbij is het vertrekpunt dat wij de wereld beleven vanuit het Ik – Hier – Nu perspectief. Uit deze grondhouding zijn ook drie perspectiefwissels af te leiden, namelijk Persoon (Ik vs Ander), Plaats (Hier vs Daar) en Tijd (Nu vs Toen & Dan). Het kunnen wisselen van perspectief maakt ons psychologisch flexibeler en versterkt de andere vijf ACT-processen.

In het laatste deel van de masterclass wordt er een oefening aangeboden die steunt op principes gedestilleerd uit fundamenteel en toegepast RFT onderzoek. Deze masterclass beoogt je meer zicht te bieden op wat nu exact bedoeld wordt met de drie verschillende ‘Zelven’ die in het werken met ACT een centrale rol innemen.

Klik op onderstaande afbeelding, om de volledige masterclass te bekijken (duur: 1 uur & 20 minuten).


Onderstaand volgt tenslotte nog een lijst van ACT-metaforen & ACT-oefeningen die te gebruiken zijn in het kader van het Zelf als Context. Ook deze stellen wij graag gratis beschikbaar:

– Metafoor: De helikopterview (download)
– Oefening: Afstand nemen van jezelf (download)
– Oefening: Jouw ultieme profiel (download)
– Oefening: Maskerade (download)
– Oefening: Wie ben jij (download)
– Oefening: Omgaan met missers (download)
– Oefening: Levenslijn (download)
– Oefening: Jijzelf als documentaire (download)

P.S. Deze post is onderdeel van een gratis masterclass reeks. Dit najaar zullen wij elke maand een gratis Masterclass beschikbaar stellen: September, Oktober, November & December. Vorige maand hebben we een masterclass over het Procesgericht werken met ACT beschikbaar gesteld. Deze is HIER terug te kijken. Volgende maand zullen we wederom een gratis Masterclass aanbieden over ACT & Diagnostiek.