Tijdens de schoolsluiting ivm de COVID-19 pandemie hebben veel ouders het thuiswerken moeten combineren met het thuisonderwijs van de kinderen. Er blijken echter verschillen te zijn tussen ouders in de ervaren stress die deze combinatie met zich meebrengt. Toegepast Psycholoog i.o. & moeder van twee zoontjes Gioia Bombrini doet vanuit het NTI een exploratief onderzoek naar het verband tussen de mate van Psychologische Flexibiliteit en het ervaren stressniveau van thuiswerkende ouders ten tijde van de schoolsluiting.

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van drie korte vragenlijsten: het invullen hiervan zal maximaal 30 minuten in beslag nemen. Als tegenprestatie krijgen deelnemers na afloop gratis toegang tot de online “Van Klacht naar Veerkracht module” (twv 75,-) – om zo hun eigen psychologische flexibiliteit verder te vergroten.

In het kader van bovenstaand onderzoek wordt er gezocht naar ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die ten tijde van de schoolsluiting thuiswerken en het begeleiden van hun kinderen met het thuisonderwijs hebben gecombineerd.

Interesse in deelname? Voor meer informatie, alsook aanmelding voor dit onderzoek kan er worden gemaild naar psyflexonderzoeknti@gmail.com