Update Evidence Base voor ACT – Meer dan 444 RCT’s!

Een half jaar geleden hebben wij een blogpost geschreven aangaande de evidence base voor Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Gezien er in de tussentijd wederom veel nieuwe onderzoeken zijn verschenen, willen wij middels deze  post weer graag even een update geven over de stand van zaken. Op moment van schrijven zijn er reeds meer dan 444 Randomized Controlled Trials uitgevoerd! Klik hier voor het volledige overzicht van de uitgevoerde ACT-RCT’s.

Gezien het grote aantal studies kunnen meta-analyses ons helpen om overzicht en inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten aangaande de effectiviteit van ACT (deze bundelen de resultaten uit de verschillende RCT’s). Echter ook het aantal meta-analyses beginnen ook aardig op te lopen; op moment van schrijven zijn er reeds meer dan 60 verschillende analyses verschenen waardoor het opnieuw lastig werd het overzicht te behouden van de huidige evidence base. Onlangs hebben Gloster en collega’s (Gloster et al., 2020) een uitgebreide review geschreven (een soort meta-meta-analyse) waarin al deze meta-analyses werden gebundeld tot een overzichtelijk geheel. Onderstaand volgen de conclusies uit deze overstijgende review:

Uit meerdere meta-analyses blijk dat ACT een effectieve behandeling voor de volgende doelgroepen:
– Depressie
– Angst
– Verslaving
– Chronische pijn

Tevens blijkt ACT een effectieve behandeling voor de volgende doelgroepen (één meta-analyse per groep):
– Stress
– Eetstoornissen
– Somatische Klachten
– Fysieke Aandoeningen

ACT blijkt eveneens een effectieve interventie bij transdiagnostische groepen (denk een meerdere overlappende / comorbide stoornissen). Ook blijkt ACT effectief in het vergroten van de kwaliteit van leven, alsook van psychologische flexibiliteit.

De evidence base van ACT blijft dus gestaag groeien!

N.B. Het artikel van Gloster et al 2020 geeft een mooi overzicht van de de huidige evidence based voor ACT – waarbij strenge criteria zijn gehandhaafd bij inclusie van de meta-analyses. Echter hierdoor zijn er ook meta-analyses afgevallen, die wel degelijk positief effect lieten zien bij verschillende andere doelgroepen. Voor een meer gedetailleerd overzicht hiervan verwijzen wij graag naar onze post in september 2020.

2021-02-25T13:58:44+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant