De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) is een zelfrapportage-vragenlijst die zowel de zes verschillende ACT-processen (Acceptatie, Defusie, Zelf als Context, Aandacht voor Hier en Nu, Waarden & Toegewijd Handelen) in kaart kan brengen, alsook uitspraken kan doen over de overkoepelende Psychologische Flexibiliteit (Batink, T., Jansen, G. & De Mey, H.R.A, 2012).

De scores van de FIT-60 kunnen vervolgens grafisch worden weergegeven in een hexaflex: het flexibiliteitsprofiel. Tot recent kon dit flexibiliteitsprofiel echter alleen handmatig worden ingetekend op het geprinte scoreformulier van de FIT-60. Afgelopen jaren hebben we meermaals de vraag gekregen of er geen tool beschikbaar was om dit flexibiliteitsprofiel automatisch te genereren. Een goeie vraag, waarbij we helaas steeds nee als antwoord moesten geven.

Daar komt nu eindelijk verandering in! Ter ere van het 10-jarig jubileum van de FIT-60 hebben we een nieuw Excel scoreformulier ontwikkeld die niet alleen automatisch de scores berekend voor de FIT-60, maar ook automatisch het flexibiliteitsprofiel genereerd. Het is zelfs mogelijk om twee metingen (bijvoorbeeld een voor- en  nameting) tegelijk weer te geven middels de scorevergelijker! In onderstaande video lopen wij graag even de nieuwe functies van het herziene FIT-60 scoreformulier met jullie door (2 minuten):

Het nieuwe ACT-scoreformulier is gratis te downloaden van de ACT in Actie – website. Om het jullie makkelijk te maken, hebben we echter de downloads even op een rijtje gezet:
Scoreformulier FIT-60 2.0 (2022)
Flexibiliteits Index Test (FIT-60)

Wij hopen dat de FIT-60, alsook het nieuwe scoreformulier van pas gaat komen tijdens jullie toekomstige ACT-trajecten!