Na 10 jaar trouwe dienst is afgelopen week de website ter ondersteuning van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) www.hoeflexibelbenjij.nl opgeheven. De website was aan grondige herziening toe, zowel wat betreft lay-out alsook achterliggende techniek. Na beraad hebben we gezamenlijk besloten om de website niet te herzien maar de inhoud over te hevelen naar de website’s van de betreffende auteurs (in het kader van beheer en onderhoud).

De Flexibiliteits Index Test blijft dus gewoon gratis beschikbaar (zowel de online versie alsook de downloadbare PDF) via ACT in Actie (Tim Batink) & op korte termijn ook via de ACT-guide (Gijs Jansen).

FIT-60 voor cliënten:
Online FIT-60 (met automatische uitslag)

FIT-60 voor professionals:
FIT-60 met normgroepen & flexibiliteitsprofielen (PDF-download)
Scoreformulier FIT-60 (Exel-download)
Online Hexaflex tool (om de scores visueel te kunnen maken in het ACT-hexaflex)
FIT-60 gebruikershandleiding (PDF-download)
FIT-60 publicaties (PDF-downloads)

Sinds het oprichten van de website is de vragenlijst ruim 33.000 keer online ingevuld. Daarnaast is PDF-versie van de lijst ruim 18.000 keer gedownload. Ook heeft de FIT-60 zijn weg gevonden in verschillende ROM-systemen (o.a. TelePsy, NetQ, VitalHealth, Reflectum & Therapieland). De FIT-60 wordt dus intensief gebruikt! Tevens wordt er momenteel door de Open Universiteit en de KU-Leuven vervolgonderzoek gedaan naar de FIT-60 om aanvullende normgroepen te ontwikkelen alsook de psychometrische kwaliteiten van deze vragenlijst verder in kaart te brengen.

N.B. Meer weten over de Flexibiliteits Index Test (FIT-60)? Lees dan hier het uitgebreide blog!