Ons gehoor is een van de belangrijkste zintuigen die we hebben. Het stelt ons in staat om te communiceren met anderen, te genieten van muziek en de wereld om ons heen te ervaren. Helaas hebben veel mensen te maken met gehoorproblemen, die variëren van tijdelijke ongemakken tot permanent gehoorverlies. Deze problemen kunnen het dagelijks leven belemmeren en zelfs leiden tot sociale isolatie en depressie.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan mensen helpen om zich op een andere manier te verhouden tot deze gehoorproblemen, waardoor de impact hiervan op het dagelijks leven drastisch kan worden verminderd. Er is zelfs een specifiek voor tinnitus ontwikkelde ACT-vragenlijst beschikbaar die de behandelprogressie in kaart kan brengen (deze is HIER te downloaden).

In een recente systematische review & meta-analyse van Wang et al (2022) is gekeken naar de effectiviteit van verschillende derde generatie-gedragstherapieën op gehoorproblematiek. In deze review werden er 15 studies beoordeeld, waarvan 6 ACT-gerelateerd onderzoek betrof. In dit artikel zullen we ons dan ook alleen focussen op de resultaten van deze zes ACT-onderzoeken.

Uit deze zes studies bleek dat ACT een effectieve interventie was voor gehoorgerelateerde klachten: 50 – 60% van de deelnemers lieten een klinisch relevante verbetering zien in gehoor gerelateerde problemen (o.a. tinnitus). Ook verbeterde gehoor gerelateerde angst en stemmingsklachten na een ACT-behandeling. Daarbij moet een kritische kanttekening worden gemaakt, er is momenteel nog onvoldoende bewijs of deze effecten op de lange termijn ook behouden worden; vervolg onderzoek hiernaar is dan ook wenselijk.

De meerwaarde van ACT als effectieve behandelinterventie voor psychische klachten naar aanleiding van gehoorproblematiek lijkt dus niet alleen te worden ondersteund vanuit ervaringen uit de klinische praktijk; ook vanuit wetenschappelijk onderzoek begint er nu onderbouwing te komen aangaande de effectiviteit van de inzet van ACT bij deze problematiek. En dat klinkt toch als muziek in de oren ;)

Bron: Wang B, Gould RL, Kumar P, Pikett L, Thompson B, Gonzalez SC, Bamiou DE. A Systematic Review and Meta-Analysis Exploring Effects of Third-Wave Psychological Therapies on Hearing-Related Distress, Depression, Anxiety, and Quality of Life in People With Audiological Problems. Am J Audiol. 2022 Jun 2;31(2):487-512. doi: 10.1044/2022_AJA-21-00162. Epub 2022 May 12. PMID: 35549513. Klik HIER om het artikel te bekijken.

N.B. Dit artikel is onderdeel van de serie ACT & Onderzoek. Met deze serie willen wij graag wetenschappelijk onderzoek naar inzetbaarheid van ACT op een toegankelijk manier beschikbaar maken voor de klinische praktijk.