Acceptance and Commitment Therapie (ACT) richt zich op het versterken van psychologische flexibiliteit (Harris, 2021). Na het meemaken van trauma kunnen Intrusies en vermijdingsreactie leiden tot psychologische inflexibiliteit als ook posttraumatische stressklachten. In principe zijn herbeleven en vermijding normale reacties op abnormale omstandigheden en kunnen gezien worden als processen van zingeving.

Existential ACT met focus op zingeving na trauma gaat in op een procesgerichte benadering van zingeving na traumatische en/of ingrijpende levenservaringen door o.a. oorlog, geweld, mishandeling, verlies en rouw. Op basis van existential ACT wordt gewerkt aan herstel van vertrouwen door (lichaams)bewustwording van het zelf-in-context (venster van mogelijkheden) en het verbinden van verleden, heden en toekomst na trauma (creëren van een narratief). Zingeving richt zich vooral op het versterken van zelfbewustzijn in context en werken met waardengerichte acties (keuzepunt – klik HIER voor een informatief filmpje).

Sinds kort biedt ACTFLIX deze masterclass aan door Dr. Michaela Schok (psycholoog, coach en onderzoeker). De masterclass gaat in op de wetenschappelijke evidentie van ACT en trauma in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen. Basiskennis van ACT is belangrijk om deze workshop goed te kunnen volgen. Voorwaarde voor deelname is een nieuwsgierige houding en de bereidheid oefeningen uit te proberen.