Het is weer tijd voor de halfjaarlijkse update aangaande de evidence base voor Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Op moment van schrijven (medio juni) zijn er reeds meer dan 900 Randomized Controlled Trials uitgevoerd! Klik hier voor het volledige overzicht van de uitgevoerde ACT-RCT’s.

Gezien het grote aantal studies kunnen meta-analyses en reviews ons helpen om overzicht en inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten aangaande de effectiviteit van ACT (deze bundelen de resultaten uit de verschillende RCT’s). Echter ook het aantal meta-analyses en reviews beginnen ook aardig op te lopen; op moment van schrijven zijn er reeds meer dan 300 gepubliceerd (bron: ACBS) waardoor het opnieuw lastig werd het overzicht te behouden van de huidige evidence base. Gloster en collega’s (Gloster et al., 2020) hebben een uitgebreide review geschreven waarin al deze meta-analyses werden gebundeld tot een overzichtelijk geheel (een soort meta-meta-analyse). Onderstaand volgen de conclusies uit deze overstijgende review*:

Uit meerdere meta-analyses blijk dat ACT een effectieve behandeling voor de volgende doelgroepen:
– Depressie
– Angst
– Verslaving
– Chronische pijn

Tevens blijkt ACT een effectieve behandeling voor de volgende doelgroepen (één meta-analyse per groep):
– Stress
– Eetstoornissen
– Somatische Klachten
– Fysieke Aandoeningen

ACT blijkt eveneens een effectieve interventie bij transdiagnostische groepen (denk een meerdere overlappende / comorbide stoornissen). Ook blijkt ACT effectief in het vergroten van de kwaliteit van leven, alsook van psychologische flexibiliteit.

De evidence base van ACT blijft dus gestaag groeien! Een aandachtpunt voor toekomstig onderzoek, betreft het onderzoek naar de onderliggende veranderprocessen – wat is het het werkzame mechanisme van ACT (alsook de andere evidence based interventies)? Onlangs heeft Steven Hayes met collega’s een interessant artikel geschreven: Toward a Unified Framework for Positive Psychology Interventions: Evidence-Based Processes of Change in Coaching, Prevention, and Training. In dit artikel introduceert hij een een transdiagnostisch alsook therapieoverstijgend framework om deze onderliggende evidence-based processes of change in kaart te brengen. Zeker de moeite waard!

* Voor de meest actuele stand van zaken aangaande evidentie van ACT voor specifieke aandoeningen, wordt aangeraden om via PubMed de meest recente meta-analyse / review op te zoeken.