Wat is geluk? Wikipedia beschrijft geluk als: “Het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden waarbij er verschillende positieve emoties aanwezig zijn zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid en vaak samengaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet.”

Deze definitie lijkt te suggereren dat men alleen gelukkig kan zijn als er geen negatieve gevoelens aanwezig zijn. De vraag is, of dat een haalbare kaart is… Binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zou je wellicht geluk kunnen definiëren als je leven leven op basis van jouw waarden. In deze definitie is er nog steeds ruimte voor de obstakels in het leven, waarbij deze niet eerst hoeven worden overwonnen beslecht voordat je geluk kan ervaren.

Misschien is het woord geluk minder bruikbaar in richting geven aan ons leven. De oude Grieken hadden hier wellicht een beter woord voor: Eudaimonia. De Grieken geloofden niet dat het doel van het leven was om gelukkig te zijn. Ze stelde voor dat het doel van het leven was eudaimonia te bereiken; een woord dat het beste kan worden vertaald als Vervulling. Wat eudaimonia onderscheidt van geluk, is pijn. Het is namelijk prima mogelijk om vervuld te zijn, terwijl men tegelijk last heeft mentale of fysieke pijn (het is moeilijk om tegelijk gelukkig en ongelukkig te zijn). Door te richten op eudaimonia/vervulling in plaats van geluk, zullen we minder snel geneigd zijn om te streven naar een pijnvrij bestaan (een vrij vruchteloze onderneming welke vaak leidt tot meer problemen in plaats van minder problemen).

De School of Life heeft een korte YouTube video over dit thema gemaakt; zeer de moeite waard: