“De behandeling van chronische pijn gaat over veel meer dan de pijn. ‘De mens in het verhaal van pijn’ staat centraal; niet de pijn!”

Chronische Pijn-expert Dr. Roy Thewissen heeft onlangs voor de ACT-masterclass serie voor PsyFlix een masterclass verzorgd over ACT en Chronische Pijn. In samenwerking met Roy stellen we deze masterclass ook graag gratis beschikbaar via dit kanaal. In deze masterclass neemt Roy je in vogelvlucht mee in een procesgerichte benadering van een ACT behandeling van mensen met chronische pijn. Aan de hand van een casus laat hij zien hoe procesgericht werken met ACT er uit kan zien. Centraal in deze manier van werken met ACT is ‘het verhaal’ van de cliënt. Het ontwikkelen van chronische (pijn)klachten heeft een grote negatieve impact om iemands leven en het verloop daarvan. We kijken niet alleen naar de directe impact van pijn en de gevolgen van hoe iemand ermee omgaat (het verhaal van pijn), doch ook naar de impact van pijn op diens identiteit of zelf-verhaal/beeld (de mens in het verhaal van pijn). Hierbij is de levensgeschiedenis (historische context) van de cliënt van groot belang in het zicht krijgen op de manier waarop pijn iemands leven impacteerd en hoe de cliënt ermee omgaat in de huidige context.

Deze gratis masterclass is onderdeel van ACTFLIX, welke momenteel reeds 20+ masterclasses beslaat (o.a. ACT & Compassie, Groepen, Schematherapie & Slapen). Roy Thewissen zal in januari 2022 tevens een vierdaagse specialisatiecursus gaan verzorgen via ACT in Actie. Interesse? Kijk dan hier voor meer informatie.