Alweer twee jaar geleden, vrijdag 20-10-2017 om 14:00, mocht ik (Tim) mijn proefschrift getiteld “Third Wave Behaviour Therapy – Process Measures and Contextual Interventions” verdedigen aan de Universiteit Maastricht. Een spannende, maar ook een hele mooie dag. De promotieplechtigheid bestaat uit twee delen: het lekenpraatje (15 minuten) en vervolgens de verdediging (45 minuten).

Tijdens dit lekenpraatje heb ik geprobeerd op een toegankelijke manier kort en bondig uit te leggen wat ik tijdens mijn promotieonderzoek heb gedaan, alsook wat de uitkomsten zijn geweest van het uitgevoerde onderzoek. Ik heb daarbij de titel van mijn proefschrift gebruikt als leidraad. Ik begin met een korte introductie van ACT (als prominente vorm van de derde generatie gedragstherapie), waarbij ik per ACT-proces een kort voorbeeld geef aan de hand van mijn eigen ervaringen in het hier en nu. Vervolgens zoom ik in op het deel van het onderzoek, dat was gericht op het meten van de verschillende ACT-processen (o.a. ontwikkeling van FIT-60 alsook review van beschikbare ACT-vragenlijsten). Tenslotte wordt er stilgestaan bij de ontwikkeling van een eHealth-interventie, de ACT in Daily Life Training alsook de resultaten van deze interventie in de klinische praktijk.

Het lekenpraatje is onderstaand te bekijken:

Mocht je interesse hebben in het proefschrift, deze is hier gratis als PDF te downloaden. Hoofdstuk 1 van het proefschrift is tevens als artikel verschenen in het Tijdschrift de Psycholoog (NIP) en betreft een introducerend artikel over ACT, inclusief theoretische achtergrond. Ook dit artikel is hier gratis te downloaden. Tenslotte is de vragenlijst welke ik heb onderzocht tijdens dit promotieonderzoek, de Flexibiliteits Index Test (FIT-60), hier gratis te downloaden.