Bij Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wordt er veel gebruik gemaakt van oefeningen en metaforen om de verschillende ACT-processen (Acceptatie, Defusie, Zelf als context, Hier en Nu, Waarden & Toegewijd handelen) bij een cliënt te stimuleren. Vaak focus je je tijdens de sessie dan op één ACT-proces. Naast deze meer gestructureerde vorm van werken met ACT, kun je echter ook op een meer procesgerichte manier werken van ACT. Daarbij werk je meer vanuit wat zich in het hier en nu aandient en wissel je tijdens de sessie flexibel van ACT-proces naar ACT-proces. 

Hoe zit dat procesgericht werken er precies uit? Afgelopen maand hebben ACT in Actie-docent Dr. Roy Thewissen en collega Dr. Marlies den Hollander de praktijkserie procesgericht werken met ACT opgenomen voor ACTFLIX (toegankelijk via de ACT in Actie – Academy!). In deze praktijkserie wordt gedemonstreerd hoe je ACT op een procesgerichte wijze kunt toepassen in de behandeling van chronische pijn.

Het proces van de cliënt, in relatie tot de therapeut, is leidend. Er is geen gestructureerde opzet van de sessies en toch zijn de ACT componenten zichtbaar in het verloop van de gesprekken. Er wordt steeds een accent gelegd vanuit wat er in het therapieproces naar voren komt. Doch is er ook wel een duidelijke richting. We starten met het induceren van een toestand van creatieve hopeloosheid. Deze wordt verder verdiept en uitgebreid door de ontwikkeling van de levensgeschiedenis van de cliënte te exploreren en ook hoe het ontwikkelen van chronische pijnklachten hier een ‘verstorende’ impact op heeft gehad. Hierbij wordt het zichtbaar en voelbaar dat het niet per se gaat over de fysiek (chronische) pijn en ervaren beperkingen, doch vooral over hoe deze een negatieve impact hebben verkregen op de ontwikkeling van de mens in diens levensverhaal. M.a.w. voornaam is om zicht te krijgen op de mens in het verhaal van pijn.

De praktijkgerichte serie proces gericht werken met ACT is vanaf heden te bekijken via ACTFLIX!