ACT in Actie – Cursus & Opleiding wenst iedereen een Veerkrachtig, Waarde(n)vol & ACTief 2021 toe. Wil jij jezelf dit jaar verder bekwamen in Acceptance and Commitment Therapy – een transdiagnostische, evidence based therapy? Bekijk dan nu ons vernieuwd cursusaanbod voor dit voorjaar (met o.a. onze nieuwe specialisatie-cursussen: ACT & Slapeloosheid en Positieve Psychologie):

ACT-basiscursus:

ACT in Actie biedt een 5-daagse geaccrediteerde ACT-cursus aan. Tijdens deze complete basiscursus zal er aandacht zijn voor de theoretische basis van Acceptance and Commitment Therapy en de zes ACT-componenten: Acceptatie, Defusie, Zelf als Context, Hier en Nu, Waarden en Toegewijd Handelen. Tevens zal de cursist actief aan de slag gaan met de verschillende ACT-processen, door ook zelf ervaringsgericht te leren middels het zelf uitvoeren van verschillende ACT-oefeningen. Middels video-materiaal zullen de verschillende technieken worden geïllustreerd, waarna er middels rollenspellen mee gaat worden geoefend. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan de functionele (test)diagnostiek die bij ACT wordt gebruikt. Na afronding van deze cursus is de cursist in staat ACT toe te passen in de eigen (klinische) praktijk.

Online ACT-basiscursus:
ACT in Actie biedt de volledige ACT-basiscursus ook online aan; dit doen we via ons nieuwe online leerplatform: de ACT in Actie – Academy! Je kunt op elk moment beginnen en wanneer het jou uitkomt, op jouw tempo jezelf bekwamen in de verschillende ACT-processen. Je zult gaan leren door inzicht, door ervaring, door praktijkvoorbeelden, alsook door ACTief zelf aan de slag te gaan met de ACT-processen. Tijdens deze online basiscursus komt exact dezelfde stof aan bod als tijdens de reguliere cursus (het betreffen dus dezelfde PowerPoints, dezelfde ACT-oefeningen & dezelfde praktijkvideo’s). Tim Batink zal je als hoofddocent door de cursus heenleiden, aangevuld door andere docenten van het ACT in Actie-team. Na afloop van deze online ACT-basiscursus zul je in staat zijn om ACTief aan de slag te gaan met ACT in je eigen behandelpraktijk.

ACT in Actie – Academy : Professional Acces 
De ACT in Actie – Academy betreft het online leerplatform van ACT in Actie. Via dit online platform worden verbredende en verdiepende microcursussen en masterclasses aangeboden. De professional access geeft je een volledig jaar lang toegang tot de microcursussen, masterclasses, de ACT in Actie – Toolkit, een uitgebreide ACT eHealth-module (Van Klacht naar Veerkracht) en de Online-community.

ACT-verdiepingscursus:
ACT in Actie biedt een 3-daagse ACT-verdiepingscursus aan. Tijdens deze verdiepingscursus zal er worden gestart met een korte terugblik op alle ACT-processen. Vervolgens zal er uitgebreid worden stilgestaan bij de meest voorkomende obstakels en valkuilen die men bij een ACT-behandeling kan tegenkomen (en hoe deze te pareren). Tevens zal er worden ingezoomd op de twee meest uitdagende ACT-processen; Creatieve Hopeloosheid en Zelf als Context. Naast verdiepende theorie, zal er ook aanvullende praktijkoefeningen worden doorgewerkt en zal er middels rollenspellen deze ACT-vaardigheden worden aangescherpt. Tenslotte zal er aandacht zijn voor het flexibel toepassen van ACT. Er zal zowel worden geoefend met herkennen van de verschillende ACT-signalen in de praktijk; alsook het slaan van bruggen naar de concrete ACT-interventies.

Specialisatie: ACT & Slapeloosheid
ACT in Actie biedt een 2-daagse ACT-specialisatiecursus aan, namelijk “De behandeling van slapeloosheid met ACT”. Tijdens deze cursus leer je om de ACT-processen toe te passen op de veel voorkomende klacht slapeloosheid, een klacht met grote impact op functioneren en welbevinden. In deze opleiding krijg je een gedegen kennis van slapen als proces, welke slaapstoornissen er zijn en wat de plaats is van gedragstherapie bij de behandeling van slapeloosheid. Er wordt stilgestaan bij de verschillen in de behandeling met de momenteel meest gangbare behandelmethode, de Cognitieve Gedragstherapie. Ook gaan we in op de invloed van onregelmatige werktijden op slapen. Je leert hoe je de cliënt de mindswitch van vechten naar acceptatie kunt uitleggen. Aan het eind van de opleiding ben je in staat om de 6 pijlers van ACT toe te passen bij slapeloosheid, zowel experiëntieel als theoretisch. Uiteindelijk kan de cliënt zich weer leren gedragen als een ‘natuurlijke’ slaper, hij kan beter omgaan met de stress van alledag en van de slapeloosheid, zodat niet alleen het slapen beter wordt maar ook de kwaliteit van leven.

Specialisatie: Positieve Psychologie:
ACT in Actie biedt nu ook een 4-daagse basiscursus Positieve Psychologie aan. Tijdens deze cursus leg je een gedegen theoretische basis, en maak je door ervaringsgericht leren ook zelf kennis met verschillende Positieve Psychologie methodieken en oefeningen. Aan de hand van demonstaties worden de verschillende technieken geïllustreerd, waarna je er in rollenspellen actief mee gaat oefenen. Tenslotte doe je kennis en ervaring op met meetinstrumenten om zo een gedegen behandeling neer te zetten. De cursus wordt verzorgd door enthousiaste, deskundige docenten die naast Positieve Psychologie en ACT-expertise ruime ervaring hebben in de behandelpraktijk. Na afronding van deze basiscursus ben jij in staat Positieve Psychologie toe te passen in jouw eigen (klinische) praktijk.

ACT-introductieworkshop:
Tijdens deze ééndaagse introductieworkshop zal de cursist uitgebreid kennis maken met Acceptance and Commitment Therapy. Er zal worden gestart met een theoretisch kader, waarbij een beknopte uitleg van de verschillende ACT-componenten wordt gegeven. De cursist zal zelf een aantal ACT-oefeningen uitvoeren uit zowel het Acceptance-domein als het Commitment-domein. Tevens zal de cursist in rollenspellen oefenen met het toepassen van verschillende ACT-interventies. Na deze workshop heeft de cursist uitgebreid kennis gemaakt met ACT en is in staat een aantal ACT-technieken toe te passen in de eigen (klinische) praktijk. Het is mogelijk deze masterclass incompany te verzorgen.

Supervisie:
Het is mogelijk ACT-supervisie te volgen bij ACT in Actie. Tijdens dit individuele leertraject zal er methodisch worden ingegaan op de persoonlijke leervragen die de supervisant heeft ten aanzien van het werken met ACT. Groepssupervisie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Interesse? Kijk voor meer informatie op de ACT in Actie-website.